• info@lcpc.lt
 • +370 649 30019

LVPA PARAMA

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA), tai viešoji įstaiga, kuri per Lietuvos ūkio plėtrai ir jo tarptautiniam konkurencingumui didinti skirtas programas padeda pasinaudoti parama verslui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, energetikai. Taip pat administruoja ES struktūrinių fondų lėšas, užtikrina informacijos apie ES paramos paskirstymą, reikalavimus sklaidą.

ŠIUO METU PASKELBTI KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS:

E-komercijos modelis COVID-19:

 • Aktualu įmonėms, kurios veiklą vykdo bent 1 metus, o 3 finansinių metų vidutinės metinės pardavimo pajamos už pačios įmonės pagamintą produkciją ar suteiktas paslaugas yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur;
 • Galimybė pirkti ar nuomoti programinę įrangą, programavimo darbus ir kt.;
 • Paramos dydis – iki 50 000 Eur;
 • Paramos intensyvumas – iki 75 proc.
 • Paraiškų teikimo laikotarpis: KVIETIMO LAIKAS BAIGĖSI

***

E-KOMERCIJOS MODELIS COVID-19. Šios priemonės tiklsas skatinti skaitmeninimą ir inovacijas, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes ekonomikai, didinant labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) produktyvumą. Šiai paramos priemonei skiriama 40 000 000 Eur ES paramos lėšų.

Pareiškėju gali būti labai maža, maža ar vidutinė įmonė, kuri veiklą vykdo bent 1 metus, o jos 3 finansinių metų (iki paraiškos pateikimo) vidutinės metinės pardavimo pajamos už pačios įmonės pagamintą produkciją ar suteiktas paslaugas yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų (jeigu įmonė įregistruota mažiau kaip prieš 3 finansinius metus, tada skaičiuojamos pajamos už laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos). Pajamos turėtų būti sugeneruotos pardavus pačios įmonės pagamintą produkciją – įmonės pagamintus gaminius ir (arba) teikiamas paslaugas.  

Remiama veikla yra e-komercijos modelių diegimas l. mažose, mažose ir vid. įmonėse, siekiant perorientuoti procesus ir juos suskaitmeninti per:

 • sprendimus, susijusius su klientų savitarna elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymą;
 • sprendimus, susijusius su išteklių valdymo sistemos integravimu į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformas.

Paramos dydis – iki 50 000 Eur, intensyvumas – iki 75 proc.

Išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti:

• naujos programinės įrangos, kuri yra konkrečiai susijusi su remiama veikla, įsigijimas ir pritaikymas, turimos programinės įrangos atnaujinimas;

• programinės įrangos, kuri yra konkrečiai susijusi su remiama veikla, nuoma projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiui;

• programavimo darbai, kurie yra konkrečiai susiję su planuojama veikla;

• darbuotojų, kurie dirbs su projektu, atliks su e-komercijos modelio diegimu susijusias užduotis, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams (ne daugiau kaip 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų).

***

KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19. Šios paramos tiklsas yra paskatinti įmones naudoti inovatyvias kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus paslaugas ir kurti bei diegti dizaino ir rinkodaros inovacijas. Remiamas originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas.

Pareiškėju gali būti labai maža, maža ar vidutinė įmonė, kuri veiklą vykdo bent 1 metus, o jos 3 finansinių metų (iki paraiškos pateikimo) vidutinės metinės pardavimo pajamos už pačios įmonės pagamintą produkciją ar suteiktas paslaugas yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų (jeigu įmonė įregistruota mažiau kaip prieš 3 finansinius metus, tada skaičiuojamos pajamos už laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos). Pajamos turėtų būti sugeneruotos pardavus pačios įmonės pagamintą produkciją – įmonės pagamintus gaminius ir (arba) teikiamas paslaugas.

Paramos dydis – iki 70 000 Eur, intensyvumas – iki 75 proc.

Išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti:

 • dizaino sukūrimas arba pakeitimas (tam tikrų gaminių ar paslaugų), kai projekto vykdytojas perka dizaino sukūrimo paslaugą;
 • Pareiškėjo darbuotojų darbo užmokestis bei išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams (ne daugiau kaip 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų);
 • Rinkodaros inovacijų sukūrimas turėtų būti perkamas iš fizinio arba juridinio asmens, kuris veikia kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje;
 • Galimos rinkodaros inovacijų išlaidos: rinkodara socialiniuose tinkluose, video reklamos sukūrimas ir viešinimas internete, mobili rinkodara, reklama internetiniuose portaluose – baneriai, reklaminiai straipsniai, turinio rinkodara – internetiniai dienoraščiai, el. knygos, el. leidiniai, nuotraukos, instrukcijos, vadovai.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. +37064930019 arba el. paštu info@lcpc.lt