• info@lcpc.lt
 • +370 649 30019

ES parama

2021-2027 metais Lietuvai skiriama 14,5 mlrd. eurų Europos Sąjungos paramos. Šios lėšos bus paskirstytos įvairiems sektoriams stiprinti ir plėsti. Tarp jų ir žemės ūkiui, miškininkystei, žvejybai ir akvakultūrai, aplinkosaugai, gamybos modernizavimui, inovacijoms. ES parama palies ir vietines užimtumo iniciatyvas, savarankiškai kuriančius verslą. ES paramos dokumentų parengimu už Jus gali pasirūpinti “LC paslaugų centras“.

Norint gauti ES finansavimą Jums svarbūs trys žingsniai:

 1. Reikia pasirinkti, tinkamą paramos priemonę. Tai priklauso nuo Jūsų norimo įgyvendinti projekto srities, pvz. ES parama verslui, ES parama žemės ūkiui ar ES parama sporto projektams. Visos finansinės paramos priemonės skelbiamos viešai, jose nurodoma, kokie pareiškėjai gali kreiptis. Taip pat suteikiama informacija apie ES finansavimo dydį, būtinas sąlygas.
 2. Projektų paraiškos priimamos tik paskelbtu konkursui laiku. Svarbu sekti informaciją, kada paskelbiamas konkursas, kada galima pateikti ES paramai gauti paruoštus dokumentus.
 3. ES paramai gauti būtina teisingai užpildyta paraiška. Ją sudaro dvi dalys: bendroji A ir specialioji B. Paraiškos turi būti užpildytos aiškiai, Jūsų planuojamas projektas turi būti aprašytas nurodant jo tikslą ir naudą. Užpildytos paraiškos teikiamos institucijai, atsakingai už priemonės įgyvendinimą. Dokumentų rengimas ES paramai gauti turi būti atliktas nepriekaištingai, nes  tai gali nulemti Jūsų kaip kandidato galimybes gauti paramą. Pateikus netikslią informaciją institucija gali paprašyti pateikti vertinimui trūkstamus dokumentus ar kitą reikalingą informaciją.

ES paramos projektus Lietuvoje kuruojančios institucijos

ES paramos projektus Lietuvoje rengia ir vykdo LR Vyriausybės ministerijos ir šios institucijos:

 • Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA). Ši Žemės ūkio ministerijai pavaldi institucija administruoja ES paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei. NMA vysto elektronines paslaugų sistemas ES projektų priežiūrai ir efektyviam jų įgyvendinimui užtikrinti, viešina paramos projektus, priima ir vertina dokumentus, išmoka subsidijas ir kontroliuoja jų panaudojimą.
 • UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Ši institucija teikia finansines paslaugas, administruoja finansinę ES paramą smulkiajam ir vidutiniam verslui, vykdo verslumą skatinančius ES paramos projektus.
 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA). Ši LR Vyriausybės įsteigta institucija siekia skatinti inovacijų kūrimą, mokslo ir verslo bendradarbiavimą. MITA užsiima tarptautiniais verslo renginiais, bendradarbiavimu kosmoso srityje, stažuotėmis NASA, turizmo inovacijomis ir įvairių mokslinių tyrimų ir jų plėtros politika Lietuvoje.
 • Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). LR Aplinkos ministerijai pavaldi APVA vykdo ES paramos projektus aplinkos ir aplinkosaugos sektoriuje. Ji vertina ir konsultuoja siekiančius paramos, prižiūri projektų įgyvendinimą, vykdo patikras.
 • Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA). Ji skelbia konkursus paraiškoms ES paramai gauti, vertina ir prižiūri įgyvendinamus projektus, kaupia informaciją apie suteiktas ES priemones, informuoja apie dokumentų pildymą, rengia seminarus ir mokymus.
 • Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA). Vykdo, administruoja ir viešina ES paramos fondų projektus, užtikrina skaidrų lėšų paskirstymą. CPVA taip pat organizuoja susitikimus ir mokymus norintiems gauti paramą, kaupia informaciją apie įvykdytus projektus.
 • Europos socialinio fondo agentūra (ESFA). Ši institucija teikia informaciją apie ES paramos projektus, konsultuoja rengiant dokumentus, vertina paraiškas, administruoja paramos priemones ir įgyvendina ES paramą labiausiai skurstantiems asmenims.
 • Lietuvos mokslo taryba (LMT) įgyvendina mokslo, studijų ir eksperimentinės veiklos ES paramos projektus.
 • Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA). Ši valstybinė institucija prižiūri kelių, geležinkelių ir vandens transporto saugą. Taip pat administruoja ES paramos projektus infrastruktūros ir kelių plėtrai.
 • Regioninės plėtros departamentas (RPD) prie Vidaus reikalų ministerijos (VRM). Ši institucija siekia didinti regionų plėtrą ir įgyvendina su šia sritimi susijusius ES paramos projektus. RPD taip pat užtikrina efektyvų ES fondų lėšų administravimą.
 • Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) rūpinasi ES fondų lėšų administravimu ir efektyviu jų panaudojimu, viešųjų pirkimų skaidrumu.
 • Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA). LR Finansų ministerijai pavaldi institucija, kurios pagrindinis tikslas yra skatinti skaidrumą, užtikrinti efektyvų ES lėšų įsisavinimą ir suderintai paskirstyti ES paramą tose srityse, kur finansavimo reikia labiausiai.

ES parama rūpinasi ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Ji tiria neteisėtus ES finansinės paramos lėšų pasisavinimus, netinkamą jų panaudojimą ar iššvaistymą.