• info@lcpc.lt
  • +370 649 30019

Įmonės steigimas Kazachstane

Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl Kazachstanas yra patraukli investuotojų kryptis, tai neįkainojami gamtos ištekliai. Šalis užima šeštąją vietą pasaulyje pagal naudingųjų iškasenų išteklius ir yra didžiausia volframo gamintoja. Per daugelį metų nuo nepriklausomybės atgavimo (1991 m.) Kazachstanas padarė didelę pažangą kurdamas rinkos ekonomiką ir pasiekė reikšmingų rezultatų siekdamas pritraukti užsienio investicijas.

PRIVALUMAI:

Kazachstano pastangos šalinti biurokratines kliūtis davė tam tikros pažangos, ir 2013 m. Pasaulio bankas savo metinėje ataskaitoje “Doing Business” šaliai skyrė 50 vietą iš 189. Kazachstano Konstitucijoje užsienio bendrovėms ir fiziniams asmenims suteikiamos tokios pat teisės ir pareigos kaip ir Kazachstano piliečiams. Užsieniečiai gali investuoti į beveik visus ekonomikos sektorius, tačiau tam tikroms pramonės šakoms taikomi apribojimai. Kazachstanas taip pat pasirašė dvišales investicijų sutartis su daugeliu šalių, įskaitant EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos) šalis, kuriose užtikrinamas nacionalinis arba didžiausio palankumo režimas ir numatoma šalių atsakomybė.

Verslas Kazachstane taip pat gali atverti duris į Azijos rinkas, Rusiją, Armėniją, Kirgiziją ir Baltarusiją. Kazachstanas yra palankioje vietoje, pačiame Eurazijos centre. Pagrindiniai sausumos keliai, jungiantys Aziją ir Ramiojo vandenyno regioną su Artimaisiais ir Viduriniaisiais Rytais, taip pat ir Europą, eina per Kazachstaną. Trys iš keturių BRICS šalių (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija, Pietų Afrika) yra šalia Kazachstano: Rusija ir Kinija ribojasi su Kazachstanu, o Indija geografiškai yra visai šalia.

Civiliniai teisės aktai leidžia užsienio investuotojams vykdyti veiklą Kazachstane per užsienio bendrovės vietinį filialą arba vietinę dukterinę įmonę, įsteigtus kaip savarankiškas juridinis asmuo pagal Kazachstano įstatymus.

Įmonės steigimo Kazachstane kaina: 1500 EUR + PVM

MOKESČIŲ SISTEMA:

Fizinio asmens pajamos Kazachstane apmokestinamos vienodu 10 % tarifu (dividendų pajamos apmokestinamos 5 % tarifu, išskyrus tam tikrus atvejus). Darbdaviai privalo kas mėnesį išskaičiuoti ir pervesti pajamų mokestį ir įmokas į pensijų fondus (netaikoma užsienio piliečiams).  Šiuo metu, Kazakstane,  taikomas 12 % PVM tarifas. Šis mokestis taikomas prekių, darbų ir paslaugų pardavimo vertei, taip pat importui.

KODĖL VERTA PASIRINKTI:

Įstatymai Kazachstane palengvino laisvą kapitalo judėjimą, pelno naudojimo laisvę, privačią žemių nuosavybę, įskaitant užsienio bendroves. Jame taip pat apibrėžiamos Vyriausybės priemonės investicijoms į prioritetinius ekonomikos sektorius remti. Šiuo metu tie, kurie investuoja Kazachstane ir sudaro investicijų sutartį dėl projekto su Investicijų komitetu prie Pramonės ir naujų technologijų ministerijos, naudojasi daugeliu lengvatų, įskaitant atleidimą nuo pelno mokesčio (20 %) iki 10 metų laikotarpiui; atleidimą nuo žemės mokesčio iki 10 metų laikotarpiui; atleidimą nuo nekilnojamojo turto mokesčio iki 8 metų laikotarpiui nuo ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją dienos ir iki 30 proc. faktinių statybos darbų ir įrangos įsigijimo išlaidų kompensavimą.

Svarbu paminėti, kad Kazachstano ekonomika yra stabiliausia Nepriklausomų valstybių sandraugoje (NVS), kuriai jis priklauso, ir pirmauja tarp visų Centrinės Azijos šalių savo ekonomikos augimu.