• info@lcpc.lt
  • +370 649 30019

Asociacijos steigimas

Asociacija – tai ne mažiau kaip trijų asmenų draugija, kurių bendras tikslas yra suderinti narių veiklą, juos ginti ir tenkinti jų bei viešuosius interesus. Ji turi vieną direktorių, bet dažniausiai yra valdoma visuotinio narių susirinkimo,

asociacijos steigimaskur sprendžiami būsimos veiklos, lėšų paskirstymo ir panašūs klausimai. Svarbu paminėti, jog tarp steigiamojo susirinkimo ir duomenų įregistravimo juridinių asmenų registre negali praeiti daugiau kaip šeši mėnesiai.

Direktorius yra atsakingas už ataskaitų parengimą bei paviešinimą. Veiklos ataskaitoje privalo būti nurodyta informacija apie asociacijos veiklą, įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus, asociacijos narių skaičių finansinių metų pabaigoje, asociacijos metinę finansinę atskaitomybę, samdomų asociacijos darbuotojų skaičių finansinių metų pabaigoje bei informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.  Asociacija taip pat gali suburti savo valdybą arba tarybą, tačiau tai nėra būtina. Jos nariai gali be apribojimų gauti informaciją apie savo narius ir dalininkus.

Kaip ir viešoji įstaiga, asociacija yra pelno nesiekianti organizacija, tačiau gali verstis komercine veikla. Pagrindinis jų skirtumas yra tas, kad asociacija rūpinasi savo narių interesais, vienija socialines ar kitų asmenų grupes, todėl į ją buriamasi pagal veiklas (pavyzdžiui, medikų asociacija, mokyklų asociacija ir pan.). Asociacijos veikia pagal LR civilinį kodeksą bei LR Asociacijų įstatymą. Tiesa, jų pavadinimuose galimi įvairūs asociacijos teisinę formą apibūdinantys sinonimai, tokie kaip draugija, sąjunga, konfederacija, susivienijimas ir t. t., bet visas jas reglamentuoja tas pats LR Asociacijų įstatymas.

Asociacijos steigiamos dviem būdais – per notarą ir internetu. Savaime suprantama, pastarasis būdas ir greitesnis, ir pigesnis. Jeigu manote, jog savarankiškai įsteigti asociacijos nepavyks arba nesate užtikrinti, kad tai padarysite be klaidų, kreipkitės į mus. Siūlome asociacijos steigimą tiek per notarą, tiek internetu. Reikia tik susitarti dėl vizito Jums patogiausiu metu!

Asociacijos steigimas internetu – 249 EUR

Asociacijos steigimas per notarą – nuo 349 EUR