• info@lcpc.lt
  • +370 649 30019

Civilinė paslaugų sutartis

 Civilinė paslaugų sutartis | LCPC Civilinė (paslaugų) sutartis pagal Mažųjų bendrijų įstatymą yra sudaroma su mažosios bendrijos vadovu, todėl santykius tarp mažosios bendrijos ir mažosios bendrijos vadovo reguliuoja civilinės teisės normos, juos sieja civiliniai teisiniai santykiai. Taigi, vadovavimo paslaugos turi būti teikiamos griežtai pagal civilinę paslaugų sutartį, o Darbo kodekso nuostatos šiai sutarčiai negali būti taikomos.

Pagal Civilinio kodekso 6.716 straipsnį, paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti.

Civilinė sutartis laikoma sudaryta, kai sutarties šalys susitarė dėl visų esminių jos sąlygų. Pažymėtina, kad jeigu šalys dėl bent vienos esminės sutarties sąlygos nesusitaria, sutartis laikoma nesudaryta. Sprendimą dėl civilinės (paslaugų) sutarties sąlygų ar jos nutraukimo priima mažosios bendrijos narių susirinkimas.

Civilinė sutartis su mažosios bendrijos vadovu laikytina tam tikru privalumu. Pirmiausia, pagal šią sutartį tarp vadovo ir mažosios bendrijos egzistuojant ne darbo, o civiliniai teisiniai santykiai, todėl sumažėja su darbo santykiais susijusi administracinė našta. Pagal darbo sutartį dirbantys darbuotojai negali nukrypti nuo darbo sutartyje nustatytų funkcijų, o paslaugų teikėjas gali pasirinkti sutarties įvykdymo būdus ir priemones. Be to, pagal paslaugų sutartis gaunamos pajamos yra apmokestinamos tik 15 % gyventojų pajamų mokesčio tarifu ir jos yra leidžiami atskaitymai. Pažymėtina, kad nuo pajamų pagal civilinę paslaugų sutartį, nereikia mokėti „Sodros“ įmokų. Tačiau, jeigu mažosios bendrijos vadovas, niekur kitur nebus draudžiamas sveikatos draudimu, tada jam reikės savarankiškai susimokėti PSD įmoką, kuri yra 9 % nuo nustatytos minimalios algos. Jeigu vadovas, dirbantis mažojoje bendrijoje bus ir jos narys, tada už jį PSD įmokas sumokės pati bendrija. Plačiau apie tai:Mažosios bendrijos mokami mokesčiai

Taigi, mažosios bendrijos vadovas gali dirbti bendrijoje nesudarydamas darbo sutarties, todėl sutaupoma pakankamai nemažai su darbo užmokesčiu susijusių išlaidų. Jeigu Jums reikalingas civilinės paslaugų sutarties pavyzdys, galite jį parsisiųsti NEMOKAMAI čia: civilinė paslaugų sutartis