• info@lcpc.lt
  • +370 649 30019

Įmonės steigimas Vengrijoje

Vengrija yra viena iš labiausiai išsivysčiusių ekonomikų Vidurio Europoje. Kaip Europos Sąjungos narė, ši valstybė yra vartai į rinką, kurioje gyvena daugiau nei 500 milijonų žmonių – 250 milijonų 1000 km spinduliu. Dėl savo strateginės padėties ir kokybiškos infrastruktūros, pramonės ir mokslo parkų įmonės steigimas Vengrijoje – puiki investicija ir idealus logistikos taškas.

Vengrijoje yra keli sparčiai augantys sektoriai: automobilių, paslaugų, biologijos mokslų, farmacijos ir medicinos technologijų, elektronikos, informacinių technologijų, mokslinių tyrimų ir plėtros, atsinaujinančios energijos, tiekimo grandinės valdymo ir paskirstymo logistikos sektoriai. O įmonės steigimas Vengrijoje taps daug sklandesnis ir aiškesnis, jei pasitelksite LC paslaugų centro specialistų pagalbą: jie patars, kokią teisinę formą pasirinkti ir kaip įvykdyti visus reikalavimus.

Įmonės steigimo Vengrijoje kaina – 1500 eur + PVM

VERSLO FORMOS

Ribotos atsakomybės bendrovė (korlátolt felelősségű társaságKft) – verslo asociacijos, įsteigtos su pradiniu kapitalu, kurį sudaro iš anksto nustatyto dydžio kapitalo įnašai. Narių prievolė bendrovei apima tik jų kapitalo įnašų teikimą ir kitus galimus įstatuose numatytus įnašus. Nariai neatsako už bendrovės prievoles. Reikalingas minimalus 3 000 000 HUF (apie 8300 EUR) akcinis kapitalas. Papildomas kapitalas gali būti įneštas į „kapitalo rezervą“. Du privalomi organai – visuotinis susirinkimas, vadovai. Turi būti atskleistos metinės finansinės ataskaitos. Kft atidarymas yra pati populiariausia teisinė forma, jei atsižvelgsime į lengvą įmonės steigimą, santykinai žemą kapitalo poreikį ir atsakomybės reikalavimus.

Bendroji bendrija (közkereseti társaság – Kkt) – šią verslo formą dažniausiai steigią asmenys, norintys užsiimti ūkine veikla. Narių prievolės yra solidarios ir neribotos, todėl tokios bendrovės partneriai už prievolių pažeidimą atsako visu partnerių turtu ir bendrovės turtu (bendroji atsakomybė). Minimalus kapitalas nenustatytas, o šiai bendrovei įsteigti reikalingas bent vienas narys.

Ribota partnerystė (Betéti társaság – Bt) – įmonei steigti reikia ne mažiau kaip dviejų narių steigėjų. Bent vieno iš narių atsakomybė yra neribota, o bent vieno partnerio atsakomybė ribojama jo kapitalo įnašo dydžiu.

Filialas (Fióktelep) – tokia verslo forma gali tikti užsienio įmonėms, norinčioms atidaryti biurą Vengrijoje ir atitinkančioms visiškos filialo atsakomybės reikalavimus. Filialas neturi juridinio asmens statuso, gali vykdyti verslo veiklą Vengrijoje kaip nario steigėjo padalinys. Būtina užsiregistruoti Bendrovių teisme, reikia paskirti filialo vadovą, kuris gali būti bet kurios pilietybės darbuotojas arba gali būti Vengrijos pilietis. Filialai turi keletą mokesčių ir apskaitos specialybių, kurioms reikalingas kitoks traktavimas nei bendrasis administravimas.

MOKESČIAI

Norint steigti įmonę Vengrijoje, svarbu žinoti, kad pajamų mokestis šioje šalyje yra 15%, tačiau jei akcininkai gyvena užsienyje, dividendų mokestis bus 10%. (priklausomai nuo gyvenamosios šalies). Bendras PVM tarifas yra 27%. Kai kuriems produktams (pvz., tam tikriems maisto produktams) taikomas lengvatinis 18 proc. PVM tarifas. 18 proc. PVM tarifas taip pat taikomas komercinėms apgyvendinimo paslaugoms bei paslaugoms, suteikiančioms įėjimą į muzikinius ir šokių renginius. Dividendų pajamos apmokestinamos 15 proc. GPM ir nereikia pridėti mokesčio bazės.

PRIVALUMAI

Vienas iš įmonės steigimo Vengrijoje privalumų yra tai, kad nėra prievolės įnešti įstatinį kapitalą į banką, o 100 proc. šio kapitalo iš karto po įkūrimo galima išleisti su įmone susijusioms išlaidoms. Akcinio kapitalo dydis yra 3 000 000 HUF (apie 8 300 EUR). Visos su tuo susijusios paslaugos (pvz., buhalterinės apskaitos paslaugos, buveinė) gali būti išskaičiuotos iš įstatinio kapitalo, todėl mokestinio audito atveju (kuris yra įprastas užsienio kapitalo įmonėms pirmaisiais mėnesiais) valdžios institucijos nekels klausimų dėl lėšų buvimo vietos. Jei iki audito įstatinis kapitalas nėra išleistas (įkūrimo išlaidoms ar kitoms atskaitomybėms, pvz., darbo užmokesčiui ar biuro / materialinėms išlaidoms), gali tekti pateikti šią sumą grynaisiais / banko sąskaitoje.

Taip pat svarbu paminėti , kad ši valstybė taiko mažiausią pelno mokestį visoje ES – 9%. Dėl to tiesioginių užsienio investicijų kiekis Vengrijoje yra vienas didžiausių regione. Kitas aspektas, dėl kurio Vengrija yra labai patrauklus regionas investicijoms, yra jos finansinis stabilumas. Šios valstybės finansų sistema yra viena iš labiausiai išvystytų regione. Steigiant įmonę Vengrijoje procesą palengvina ir vyriausybės teisės aktai, palanki investicijų politika ir mokesčių lengvatos.

Užsienio investicijos ir finansinis stabilumas lemia tai, kad įmonės steigimas Vengrijoje tampa vis dažniau pasirenkamu verslininkų variantu norint kurti ir plėsti savo veiklą.