• info@lcpc.lt
 • +370 649 30019

Įmonės likvidavimas

| MB "LC paslaugų centras"
Įmonės likvidavimas

Vienas iš juridinio asmens pasibaigimo būdų yra įmonės likvidavimas.

Likvidavimo procedūra gali būti pradedama:

 1. Juridinio asmens narių sprendimu;
 2. Juridinių asmenų tvarkytojo (t.y. VĮ Registrų centro) sprendimu;
 3. Teismo sprendimu;

Norinti likviduoti Juridinį asmenį narių sprendimu, turi būti priimamas sprendimas likviduoti įmonę ir išrenkamas likvidatorius (ar keli likvidatoriai). Likvidatoriui taikomi visi juridinio asmens vadovo reikalavimai. Išrinkus likvidatorių juridinio asmens valdymo organas netenka savo įgaliojimų, nes visi juridinio asmens valdymo organo įgaliojimai, teisės ir pareigos pereina išrinktam likvidatoriui.

Priėmus sprendimą likviduoti įmonę, apie tai turi būti paskelbta įmonės įstatuose nurodytame leidinyje tris kartus, ne mažesniu, nei trisdešimt dienų intervalu, arba vieną kartą viešai, įstatuose nurodytame leidinyje ir kiekvienam kreditoriui raštu. Viešai paskelbus apie juridinio asmens likvidavimą, pirmą paskelbimo dieną VĮ Registrų centrui turi būti pateikiamas juridinio organo sprendimas likviduoti įmonę ir įregistruojamas statusas „likviduojama“.

Likvidatorius privalo sudaryti likviduojamos įmonės balansą, atsiskaityti su įmonės kreditoriais, priduoti likviduojamos įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus apskrities archyvui. Atsiskaičius su likviduojamos įmonės kreditoriais, likęs įmonės turtas padalijamas likviduojamo juridinio asmens nariams proporcingai jų įneštam įnašui.

Įregistravus įmonės statusą „likviduojamas“ VĮ Registrų centre, įmonei atsiskaičius su kreditoriais, biudžetais ir fondais, valstybinė mokesčių inspekcija pateikia VĮ Registrų centrui pranešimą, kad likviduojama įmonė neturi skolų.

Likviduojamos įmonės likvidatorius, atlikęs visu aukščiau išvardintus veiksmus, norėdamas išregistruoti įmonę iš VĮ Registrų centro, privalo pateikti:

 • Prašymą išregistruoti likviduojamą juridinį asmenį;
 • Sprendimą likviduoti juridinį asmenį;
 • Likvidavimo aktą;
 • Pažymą apie pateiktus įmonės dokumentus saugoti apskrities archyvui;
 • Pažymą iš apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos

Likvidavimo procedūra gali būti atšaukiama juridinio asmens narių susirinkimo sprendimu, taip pat narių susirinkimo sprendimu gali būti atšaukiamas ir likvidatorius.


Teikiame šių įmonių likvidavimo paslaugas :

 • UAB likvidavimas;
 • MB likvidavimas;
 • VšĮ likvidavimas
 • Individualios įmonės likvidavimas;
 • Kitos įmonės.

Įmonės likvidavimo dokumentų parengimo kaina TIK 150€+PVM!