• info@lcpc.lt
  • +370 649 30019

UAB akcininkų civilinė atsakomybė

UAB akcininkų civilinė atsakomybė | LC paslaugų centras
UAB akcininkų civilinė atsakomybė

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, t.y. bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Tačiau LR Civilinis kodeksas reglamentuoja papildomą atsakomybę juridinio asmens dalyviams. Pagal LR Civilinio kodekso 2.50 straipsnio 3 dalį, kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę ir savo turtu. Vadinasi, jei nustatoma, kad akcininkas atliko nesąžiningus veiksmus kreditoriaus atžvilgiu, jam atsiranda civilinė atsakomybė dėl šių veiksmų, o patirta žala gali būti išieškoma ir iš akcininko turto.

UAB akcininkas, skirtingai negu vadovas, neturi pareigos veikti išimtinai vadovaujantis įmonės interesais, kartu nepažeidžiant kreditorių interesų, tačiau jis turi pareigą elgtis protingai, sąžiningai ir tinkamai, o šią pareigą pažeidęs – turi atsakyti.

Nesąžiningas UAB akcininko elgesys gali pasireikšti ir sprendimų priėmimu, ir tuomet, kai reikalingi sprendimai nepriimami. Dažniausiai pasitaikantys atvejai, kai UAB akcininkai elgiasi nesąžiningai: nesirūpinimas tinkamu bendrovės valdymu, vengimas kelti bankroto bylą įmonei (įmonės likvidavimo procesas nėra bankrotas), išsimokėjimas per daug bendrovės lėšų.

Lietuvos teismai akcininkus laiko atsakingais už rūpinimąsi bendrovės valdymu. Pavyzdžiui, vienoje civilinėje byloje akcininkai mirus direktoriui nesušaukė neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris išrinktų naują direktorių, todėl dingo bendrovės turtas ir dokumentai, kreditoriai iškėlė bendrovei bankroto bylą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad akcininkai turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame būtų renkamas bendrovės vadovas ir sprendžiami kiti būtini klausimai.

Nesąžiningais laikomi ir akcininkų veiksmai priimant sprendimus perleisti įmonės turtą ir perkelti įmonės veiklą naujai įsteigtoms bendrovėms, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar sudarant įmonei nuostolingus sandorius.

Svarbu pažymėti, jog jeigu visuotiniame akcininkų susirinkime nesąžiningas sprendimas buvo priimtas lemiamą įtaką galinčio daryti akcininko, o mažesnieji akcininkai sprendimui įtakos neturėjo, pastariesiems atsakomybė negresia.

Taigi, kol UAB akcininkas veikia sąžiningai, tol bendrovės kreditoriai negali jo priversti atsakyti už bendrovės prievoles.