• info@lcpc.lt
  • +370 649 30019

Įmonės steigimas Liuksemburge

Liuksemburgas – puikią geografinę padėtį, politinį ir socialinį stabilumą bei įvairias paskatas verslui galinti pasiūlyti Europos valstybė. Įmonės steigimas Liuksemburge vis labiau vilioja įvairių šalių investuotojus, nes čia vykdoma aktyvi ekonominė politika, skatinanti tarptautinį verslą.

Liuksemburgas yra EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos) „baltojo sąrašo“ narys, o tai įrodo patikimumo ir skaidrumo jurisdikciją. Būtent ji suteikė galimybę šiai šaliai tapti viena iš patraukliausių bendrovėms vietų. Šiuo metu Liuksemburge yra įsikūrę įtakingi asmenys ir šeimos, tarptautinės grupės ir privataus kapitalo įmonės bei investiciniai fondai. Ten vietos ir galimybių atsiskleisti atsirastų ir svarstantiems apie įmonės steigimą Liuksemburge.

Liuksemburge yra daug teisinių formų variantų. Geriausiai būtent Jums tinkantį atrasti ir pasirinkti padės LC paslaugų centro specialistai. Dažniausiai tai būna individuali įmonė, ribotos atsakomybės bendrovė SARL (lietuviškos UAB atitikmuo) ir supaprastinta bendrovė SARL-S.

  • Individuali įmonė yra verslo forma, pagal kurią Jūs finansuojate verslą ir investuojate savo asmeninį turtą. Visus verslo sprendimus taip pat priimate vienas, įskaitant ir visą atsakomybę trečiųjų šalių atžvilgiu.
  • SARL teisinėje formoje yra griežtai atskirtas Jums ir bendrovei priklausantis turtas. Tai reiškia, kad Jūs esate atsakingi tik už įmonės skolas iki Jūsų įnašo sumos. Įstatinio SARL kapitalo suma yra 12 500 eurų.
  • Nuo 2017 metų sausio mėnesio Liuksemburge buvo sukurta nauja verslo forma SARL-S. SARL-S turi panašumų su klasikiniu SARL, tačiau skiriasi įstatinio kapitalo suma: reikia tik 1 euro, o ne 12 500 eurų. Šios kompanijos tipas gali būti sudarytas privačiu dokumentu, todėl nereikia kreiptis į notarą. Tai sumažina išlaidas ir pagreitina įmonės steigimo Liuksemburge procesą. Vis dėlto, privaloma naują įmonę įregistruoti Liuksemburgo prekybos ir įmonių registre (RCS), todėl notaro paslaugos yra rekomenduojamos. Ši SARL-S forma ypač tinka verslininkams, siekiantiems pradėti ar išbandyti verslo veiklą, kuriai nereikia didelio pradinio kapitalo. Ji taip pat palanki ieškantiems paprasto verslo modelio. Svarbu įsidėmėti, jog ši teisinė įmonės forma skirta tik privatiems asmenims, todėl SARL-S negalėtų turėti bendrovės kaip asocijuotos įmonės. Be to, privatus asmuo vienu metu gali būti tik vieno SARL-S savininkas.

Liuksemburge prieš pradedant bet kokią komercinę, amatų, pramonės ar kitokią panašią veiklą, naujai kuriamas verslas turi gauti Ūkio ministerijos verslo įkūrimo liudijimas (autorisation d’établissement). Tam būtina atitikti tam tikras sąlygas. Nauja kompanija turi turėti nuolatinę fizinę įstaigą, aprūpintą jos vykdomai veiklai tinkamais administraciniais ir techniniais įrenginiais. Kiti įsipareigojimai yra susiję su šio liudijimo turėtoju. Jis privalo atitikti profesinio sąžiningumo sąlygas, kuriomis siekiama užtikrinti profesijos vientisumą ir apsaugoti būsimus sutartinius partnerius bei klientus. Ministerija įvertina profesinį sąžiningumą remdamasi tokiais dokumentais: Akcininko(ų) teistumas ir prisiekta deklaracija, nurodanti visas vadovaujamas pareigas per tam tikrą laiką. Jei Liuksemburge asmuo gyveno mažiau negu 5 metus, taip pat reikėtų įrodyti, kad jis nebuvo dalyvavęs bankroto bylose. Tam, kad įmonės steigimas Liuksemburge įvyktų sklandžiai Jums padės LC paslaugų centro profesionalai.

Jei ketinate įdarbinti darbuotojus, turite būti socialinio draudimo centro klientas – kaip savarankiškai dirbantis asmuo arba kaip darbdavys. Tam, kad galėtumėte mokėti pajamų mokestį, turite užsiregistruoti Liuksemburgo vidaus mokesčių inspekcijoje, o PVM mokėjimui reikalinga registracija muitų, turto ir PVM tarnyboje.

Liuksemburge pelno mokestis (rezidentų ir nerezidentų) nustatytas tokiu tarifu: 15%, kai apmokestinamos pajamos neviršija 175 000 eurų, ir 17%, kai apmokestinamos pajamos viršija 200 000 eurų. Kai kuriais atvejais įmonės gali sumokėti minimalų mokestį, kai nustatyta suma yra pagrįsta paskutinės metinės finansinės atskaitomybės balansu.

Tam, kad įmonės steigimas Liuksemburge būtų sklandus, Jums pravers ne tik profesionali specialistų pagalba kuriant verslą, bet ir žinios apie mokesčių sistemą Liuksemburge. Įmonės, apmokestinamos pelno mokesčiu, kiekvieną ketvirtį atlieka išankstinius mokėjimus įstatymų nustatytomis atsiskaitymo dienomis (kovo, birželio, rugsėjo, gruodžio mėnesiais). Šių išankstinių mokėjimų suma yra preliminariai nustatoma pagal paskutinę mokesčių deklaraciją (praėjusiais finansiniais metais) ir automatiškai pakoreguojama, jei taikoma, bendrovės prašymu.

Tam tikra pelno dalis gali būti atleista nuo mokesčių, tačiau tam įmonė turi įsteigti naujas įstaigas arba sukurti naujus procesus, kurie, kaip žinoma, prisideda prie ekonomikos struktūrinio vystymosi ir gerinimo, regioninės ekonomikos plėtros ar geresnio ekonominės veiklos geografinio pasiskirstymo. Ši išimtis paprastai taikoma tik 8 metams ir 25% pelno, skiriamo naujoms įmonėms ar naujiems procesams. Ji taip pat yra ribota, atsižvelgiant į tam tikrą procentą investicijų ir išlaidų.

Kuriant įmonę Liuksemburge taip pat svarbu žinoti, jog steigėjo prašoma nurodyti reikiamą profesinę kvalifikaciją. Jos apimtis ir pobūdis gali skirtis, priklausomai nuo Jūsų planuojamo verslo. Pavyzdžiui, tai gali būti atitinkamas mokslinis laipsnis, diplomas ar kursų baigimo pažymėjimas. Taip pat tinka ir patirtis: bent 3 metų atitinkamos profesines veiklos praktika vienoje iš Europos Sąjungos valstybių.

Liuksemburgo siūlomos perspektyvos kurti ir sėkmingai įgyvendinti savo nuosavo verslo idėjas gali būti puiki priežastis įmonės steigimui šioje šalyje. Europos Sąjungos valstybių apsuptyje, draugiškame ekonomikos klimate ir palankios tarptautinės politikos harmonijoje kuriamas verslas gali atnešti netikėtai gerų rezultatų.

Įmonės steigimo Liuksemburge kaina – 6000 Eur + PVM