• info@lcpc.lt
  • +370 649 30019

Sutarčių rengimas

Sutarčių rengimas | LC paslaugų centrasRengiame Jūsų poreikius atitinkančias sutartis už prieinamą kainą. Teisiškai pateikiame ir papildome rengiamas sutartis Jūsų pageidaujamais sutarties elementais, taip pat galime Jums pasiūlyti ir papildomų teisinių “saugiklių“, siekiant apsisaugoti nuo piktybiškų kitos sutarties šalies veiksmų, gauti papildomos naudos savo interesų gynimui ir t.t.

Sutartis – tai dviejų arba daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti arba nutraukti civilinius teisinius santykius. Sutartimi vieni asmenys įsipareigoja atlikti tam tikrus veiksmus kitiems asmenims.

Sutartis yra labai svarbus elementas, siekiant užtikrinti stabilius tarpusavio verslo santykius. Norint išvengti teisminių procesų, papildomų nuostolių bei kitų neigiamų padarinių sudarant sandorius, yra būtina parengti profesionalias ir tikslias sutartis, nes iškilus ginčui tarp šalių sutartis yra pagrindinis teisinis instrumentas, padedantis apginti pažeistas teises.

Greitai ir profesionaliai rengiame šias sutartis:

• Pirkimo – pardavimo (prekių, vieno ar kelių daiktų bei kito materialiojo ir nematerialiojo turto) sutartis;
• Produkcijos tiekimo sutartis;
• Akcijų perleidimo sutartis;
• Darbo sutartis;
• Panaudos sutartis (automobilio ar kitos transporto priemonės, patalpų, žemės sklypo, įrengimų ir kt.);
• Nuomos (gyvenamųjų patalpų, komercinės paskirties patalpų, žemės sklypo, įrengimų, automobilio ar kitos transporto priemonės, seifo ir kt.) bei subnuomos sutartis;
• Paslaugų (standartinės bei specifinės, pvz.: siuvimo paslaugų, IT priežiūros, šaudyklos, valymo paslaugų) teikimo sutartis;
• Civilinę paslaugų sutartį, pasirašomą su mažosios bendrijos vadovu;
• Bendradarbiavimo, tarpininkavimo sutartis;
• Komiso sutartis;
• Statybų rangos (subrangos) sutartis;
• Kitas sutartis.

Esant poreikiui, GALIME PARENGTI DVIKALBES SUTARTIS (pavyzdžiui: lietuvių-anglų kalbomis).

Visos mūsų rengiamos sutartys atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir yra sudaromos individualiai, konkrečiam sandoriui atlikti. Kitaip sakant – pateiksime Jūsų pageidaujamas sutarties sąlygas taip, kad jos atitiktų įstatymą.

Sutarčių kaina – priklausomai nuo sutarties sudėtingumo nuo 50 EUR .

Už nesudėtingą sutartį – nuo 50 EUR+PVM.
Už sudėtingą, nestandartinę sutartį – nuo 100 EUR+PVM.

Taip pat rengiame: visuotinio akcininkų susirinkimo protokolus, vienintelio akcininko sprendimus, įgaliojimus (tiek standartinius, tiek ir generalinius), vekselius, prašymus, pareiškimus, pretenzijas, pareiginius nuostatus ir kitus dokumentus.