• info@lcpc.lt
  • +370 649 30019

Įmonės steigimas Vokietijoje

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „germany flag“Įmonės steigimas Vokietijoje

Vokietija – viena įtakingiausių Europos ir pasaulio valstybių. Tai finansiškai stabili, turtinga, pažangi ir draugiška šalis, į kurią daugelis siekia eksportuoti savo produkciją ar joje plėtoti verslą. Daug dirbant su šia šalimi yra rekomenduojama joje įsteigti vietinę įmonę, nes į ją bus žiūrima patikimiau, o plėtoti verslą bus gerokai lengviau.

Profesionalus įmonės steigimas

Įmonės kūrimas Vokietijoje yra nemenkas iššūkis ir dėl kalbos barjero, ir dėl nepažįstamos įstatyminės bazės, ir dėl biurokratinių procedūrų. Dėl šių priežasčių rekomenduojame steigimą patikėti profesionalams, išmanantiems šią sritį ir tiksliai žinantiems visų procesų subtilybes. Mūsų įmonė gali Jums pasiūlyti platų kompetentingų partnerių tinklą Vokietijoje, todėl siūlome patikimą ir profesionalų įmonės steigimą šioje šalyje bei buhalterinės apskaitos vedimą, kad Jūs patys galėtumėte ramiai užsiimti savo tiesiogine veikla.

Įmonės steigimo procesai

Steigiant įmonę Vokietijoje, reikia pateikti pasą arba asmens tapatybės kortelę, akcininkų sutuoktinių leidimus, kitus leidimus veiklai (jei tokie reikalingi). Įmonės steigėjais gali būti asmenys nuo 18 metų. Vidutiniškai įmonės registravimas Vokietijoje trunka apie 4-8 savaites. Įmonė Vokietijoje laikoma užregistruota, kai jai yra suteikiamas registracijos numeris.

Įmonės steigimas Vokietijoje gali būti atliekamas dvejopai: atvykus į šalį arba nuotoliniu būdu. Jeigu steigimas vyksta nuotoliniu būdu, tuomet akcininkai privalo įgalioti atstovą Vokietijoje, kurį nurodome mes. Įgaliojimas turi būti surašytas ne tik lietuvių kalba, bet ir išverstas į vokiečių kalbą. Abu šiuos dokumentus turi pasirašyti asmuo, kuris suteikia įgaliojimą, ir vertėjas, o notaras viską patvirtina. Įmonės vadovas taip pat gali tiesiogiai fiziškai nedalyvauti steigimo procese, o mes pasirūpinsime už Jus, kad viskas vyktų sklandžiai ir tvarkingai.

Banko sąskaita

Prieš pradedant registruoti įmonę, nebūtina iš anksto turėti sąskaitos viename iš Vokietijos bankų. Banko sąskaitą galima atsidaryti fiziškai atvykus į vieną iš bankų arba internetu. Šį procesą galima atlikti tuomet, kai visi įmonės steigimo dokumentai jau yra paduoti peržiūrai ir laukiate jų patvirtinimo. Kai projektą pasirašo notaras, galima kreiptis dėl banko sąskaitos, kol įmonė dar yra „Steigimo“ būsenoje ir iš teismo laukia registracijos numerio. Dėl banko sąskaitos atidarymo nuotoliniu būdu galima kreiptis internetu į tuos bankus, kurie puikiai žinomi ir Lietuvoje.

Registracijos adresas

Įmonėms, kurios neturi savo buveinės Vokietijoje, siūlome juridinius verslo adresus Berlyne, Kelne, Frankfurte, Hamburge ir Miunchene, kuriais galima užregistruoti įmonę ir kreiptis dėl PVM kodo. Šie adresai atitinka oficialius Vokietijos valdžios institucijų reikalavimus. Vėliau, kai įmonė įsitvirtins ir įsikurs Vokietijoje, registracijos adresą bus galima bet kada pakeisti.

Verslo formos pasirinkimas

Populiariausios Vokietijos įmonių verslo formos yra GmbH, UG ir AG.

Lietuviškos uždarosios akcinės bendrovės (UAB) atitikmuo yra GmbH. Tai ribotos atsakomybės įmonė, kuri atsako tik pačios įmonės turtu. Jai įsteigti reikalingas 25 000 eur įstatinis kapitalas. Įmonė moka 15 proc. pelno mokestį ir iki 5,5 proc. pelno solidarumo priemoką. Taip pat yra taikomas metinis verslo mokestis (apie 12-13 proc. nuo pelno), kurio dydį nustato kiekviena savivaldybė savarankiškai. Išmokant dividendus akcininkams, taikomas 25 proc. kapitalo prieaugio mokestis. Bazinis PVM mokestis sudaro 19 proc., o lengvatinis – 7 proc.

UG (Unternehmergesellschaft) yra supaprastinta GmbH versija. Tai ribotos atsakomybės verslo bendrija, kuriai reikalingas mažesnis kapitalas, lengvesnės steigimo procedūros, bet mokesčiai taikomi tie patys kaip ir GmbH. UG įstatinis kapitalas gali būti nuo 1 euro iki 24 999 eurų. Ši verslo forma puikiai tinka pradedančiajam verslui tuomet, kai akcininkai neturi didelio kapitalo ar veikla nereikalauja labai didelių įnešimų.

Dar viena verslo forma Vokietijoje yra AG (Aktiengesellschaft). Tai lietuviškos akcinės bendrovės atitikmuo. Tokios bendrovės akcijos siūlomos plačiajai visuomenei ir parduodamos viešoje vertybinių popierių biržoje. Dažniausiai tai yra didelės įmonės. Minimalus AG akcinis kapitalas yra 50 000 Eur, o pradinis įnašas – 12 500 Eur. Akcininkų atsakomybė apsiriboja jų investicijomis į įmonę. Jie nėra atsakingi už bendrovės skolas, o jų turtas apsaugotas, jei įmonė tampa nemoki. Vokietijos akcinę bendrovę gali įsteigti vienas akcininkas, tačiau joje turi būti bent 3 narių stebėtojų taryba bei valdyba, kurią taip pat sudaro ne mažiau kaip trys neribotą teisnumą turintys fiziniai asmenys. Valdybos nariui neleidžiama tuo pat metu būti ir valdybos nariu, ir užimti kitas vadovaujamas pareigas įmonėje.

Įmonės steigimo Vokietijoje kaina:

  • UG nuo 2700 EUR+PVM 
  • GmbH nuo 4200 EUR+PVM