• info@lcpc.lt
  • +370 649 30019

Direktoriaus civilinė atsakomybė

Direktoriaus civilinė atsakomybė | LC paslaugų centras
Direktoriaus civilinė atsakomybė

Įvairūs teisės aktai nustato įmonės vadovui (direktoriui) pareigas, kurių jis privalo laikytis bei kuriomis privalo vadovautis savo veikloje. Tai pareiga veikti sąžiningai ir protingai, pareiga veikti bendrovės akcininkų naudai, bendrovės informacijos ir turto nenaudojimas, konfidencialumo pareiga ir kt. Įmonės vadovo (direktoriaus) pareiga atlyginti nuostolius dažniausiai yra susijusi su įstatymuose įtvirtintų reikalavimų nevykdymu ar netinkamu vykdymu. Pavyzdžiui, LR Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bendrovės vadovas atsakingas už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui. Vadinasi, jei vadovas šių pareigų tinkamai nevykdo, pateikia neteisingus duomenis ir dėl to bendrovei kyla neigiamų pasekmių, bendrovės vadovui kiltų pareiga atlyginti bendrovei jos patirtą žalą.

Įmonės vadovo (direktoriaus) civilinė atsakomybė numatyta ir tuo atveju, jei įmonės vadovas pažeidžia bendrą pareigą tvarkant įmonės reikalus elgtis sąžiningai ir protingai.Vienoje iš savo bylų Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tiesiogiai nurodė, jog sąžiningumas reikalauja, kad būtų veikiama juridinio asmens naudai tokiu būdu, kad sprendimas neatneštų žalos.

Kitas dažnai pasitaikantis įstatymų pažeidimo atvejis yra susijęs su vadovo pareiga užtikrinti tinkamą įmonei taikomų teisės aktų nuostatų vykdymą. Įmonės patirtus nuostolius vadovas turėtų atlyginti ir tuo atveju, jeigu pažeistų įmonės steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.) ar kitų vidaus dokumentų nuostatas.

Savo kompetencijos ribas viršijęs vadovas yra taip pat atsakingas už bendrovės prievolių įvykdymą trečiajam asmeniui pagal šį sandorį, t.y. jei bendrovė nepatenkina trečiojo asmens reikalavimų, tokia prievolė tenka sandorį sudariusiam vadovui.

Teismų praktika, kurioje aptariama bendrovės vadovų atsakomybė už bendrovei bei kreditoriams padarytą žalą, yra pakankamai gausi. Joje pažymima, kad vadovas atsako tik dėl jo didelės kaltės, kai tyčia siekia pažeisti kreditorių interesus, taip pat, kai nepateisinamai aplaidžiai vykdo savo pareigas.

Taigi apibendrinant galima teigti, kad vadovo civilinę atsakomybę lemia jo teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas.