• info@lcpc.lt
  • +370 649 30019

Įmonės steigimas Airijoje

Ireland flag | WindEuropeAirija yra Europos vakaruose esanti sala, kurioje naudojama euro valiuta. Airijos Respublika yra vienintelė daugiausiai angliškai kalbanti Europos Sąjungos valstybė narė, kurios darbo jėga pasižymi aukštu išsilavinimo lygiu. Įmonės steigimas Airijoje palankus ne tik dėl kalbos, valiutos ir darbo jėgos kokybės. Šią šalį nesunku pasiekti ir ji turi glaudžių ryšių visame pasaulyje. Patogi geografinė padėtis jungia ją su Europos, JAV ir Artimųjų Rytų šalimis partnerėmis. Žinoma, ir Europos Sąjungos narystė suteikia Airijai prieigą prie daugelio pasaulio rinkų, todėl norint kurti ir plėsti verslą ši šalis tikrai turi, ką pasiūlyti.

Kodėl įmonės steigimas Airijoje yra vertas dėmesio? Visų pirma todėl, kad čia yra mažas pelno mokesčio tarifas – 12.5% (2023 metais pagal Europos Sąjungos direktyvą pakils iki 15%). Būtent tai ir paskatino daugelį tarptautinių kompanijų, tokių kaip „Facebook”, „Google”, „Amazon” ir „Apple” įsteigti savo Europos būstines Dubline. 2014 metais „Forbes” žurnalas Airiją pripažino geriausia šalimi, kurioje galima kurti verslą. „Economist Intelligence Unit” verslo aplinkos reitinge Airija užėmė 11-ą vietą tarp 82 šalių ir buvo pavadinta viena patraukliausių verslo vietų visame pasaulyje. Įmonės steigimas Airijoje – puiki galimybė dar ir todėl, kad įmonių registracija čia yra paprasta, mažai biurokratijos. Nedidelė mokesčių aplinka Airijoje labai palaiko tiesiogines užsienio investicijas.

Norint steigti įmonę Airijoje, svarbu žinoti, jog minimalus įstatinis kapitalas yra tik 1 euras. Ši šalis turi dvigubo apmokestinimo sutartis su daugiau nei 60 pasaulio valstybių (tarp jų ir Lietuva). Airija yra vienintelė visiškai angliškai kalbanti euro zonos narė, o tai leidžia lengvai prekiauti paslaugomis ir produktais visoje Europos Sąjungoje.

Airijoje steigiamoje įmonėje turi būti bent du direktoriai ir vienas sekretorius. Vienas iš direktorių turi būti Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) gyventojas.  Be to, įmonės registruotas buveinės adresas turi būti Airijos Respublikoje. Airijoje įsteigtos įmonės kasmet turi pateikti metinę deklaraciją kartu su sutrumpintomis sąskaitomis. Visus šiuos ir kitus reikalavimus išpildyti Jums padės LC paslaugų centro specialistai, be to, jie papildomai patars dėl įmonės teisinės formos ir galimų rizikų.

Pagrindinės įmonių rūšys Airijoje:

  • Private Company Limited by Shares (LTD) – lietuviško UAB atitikmuo. Ši teisinė forma yra iki šiol dažniausia privačioms ir komercinėms įmonėms Airijoje. Tokios akcinės bendrovės turi Konstituciją – oficialų dokumentą, kuriame nustatomos taisyklės, reglamentuojančios įmonės veiklą. Nario atsakomybė apribojama suma, jei tokia yra, nesumokėta už atitinkamai turimas akcijas. Galima prekiauti bet kokia verslo rūšimi, kurią direktoriai ir akcininkai laiko tinkama.
  • Paskirtos veiklos įmonė (DAC). Įgyvendinant 2014 m. Naujųjų įmonių įstatymą, įsigaliojusį 2015 m. birželio 1 d., buvo sukurta nauja įmonės rūšis – Paskirtos veiklos įmonė (DAC). Šis ribotos atsakomybės teisinis tipas taikomas toms įmonėms, kurios savo konstitucijoje nori apibrėžti tam tikrą verslo rūšį ir neturi neribotų įgaliojimų pagal LTD įmonės tipą. DAC, skirtingai negu LTD, vis dar turi memorandumą ir įstatus kaip bendros Konstitucijos dokumentą.
  • Bendrovė, kurią riboja garantija be akcinio kapitalo (CLG). Paprastai naudojama, kai reikalingas atskiras juridinis asmuo ir įmonių apsauga, tokiose organizacijose kaip labdaros, prekybos asociacijos, draugijos, sporto klubai ir socialiniai klubai. Šis įmonės tipas yra tinkamas pelno nesiekiančioms įmonėms arba NVO (nevyriausybinėms organizacijoms). Taip pat gali būti naudojama valdymo tikslais aptarnaujant ir prižiūrint gyvenamųjų namų bendrijas. Teisinis CLG pavadinimas baigiasi „Company Limited by Guarantee” arba „CLG”. Vis dėlto, yra keletas išimčių – įmonė gali kreiptis dėl pavadinimo galūnės pašalinimo, kai jos objektai yra skirti komercijai, menui, mokslui, švietimui, religijai, labdarai ar bet kuriam kitam nustatytam objektui.
  • Public Limited Company (PLC)lietuviško AB atitikmuo. Akcinė bendrovė Airijoje naudojama tokiomis aplinkybėmis, kai ji ketina siekti sąrašo biržoje arba kai yra kuriama didelė verslo plėtros schema. Skirtingai nuo uždarųjų akcinių bendrovių, PLC akcininkų skaičius neribojamas. Norint įsteigti PLC tipo įmonę Airijoje, ji turi turėti ne mažiau kaip du direktorius ir negali atsisakyti visuotinio akcininkų susirinkimo. Minimalus išleistas PLC įstatinis kapitalas turi būti 25 000 eurų. PLC įmonės pavadinimas turi baigtis „Public Limited Company” arba „PLC”.
  • Unlimited Company (UC). Neribotos įmonės sudaro šiek tiek daugiau negu 2% visų Airijos bendrovių. Pagrindinis jų skiriamasis bruožas yra tas, kad nariai neturi ribotos atsakomybės. Airijoje yra trijų tipų neribotos įmonės: ULC – neribota privati įmonė, turinti įstatinį kapitalą; PULC – neribota akcinė bendrovė be įstatinio kapitalo; PUC – neribota akcinė bendrovė, turinti įstatinį kapitalą. Šios įmonės privalo turėti bent du direktorius. Kai UC turi du ar daugiau narių, jie negali atsisakyti rengti visuotinio akcininkų susirinkimo. UC turi dviejų dokumentų Konstituciją, kurią sudaro memorandumas ir įstatai. UC pavadinimas turi baigtis „Unlimited Company” arba „UC”, nors kai kuriais atvejais galima ir netaikyti šios galūnės.
  • Irish Limited Partnership (LP). Komanditinė ūkinė bendrija yra unikali partnerystės forma, leidžianti tam tikriems partneriams naudotis ribota atsakomybe. Galima turėti iki 20 partnerių, nors yra keletas išimčių. Pavyzdžiui, turi būti bent vienas neribotos atsakomybės tikrasis partneris, o bendrieji ir komanditiniai partneriai gali būti fiziniai asmenys arba įmonės. Kiekvienas ribotos atsakomybės partneris turi įnešti kapitalo įnašą į bendriją, jis vėliau lemia jų atsakomybę. Tokia įnešama suma gali būti nuo 1 euro.

Steigiant įmonę Airijoje reikėtų susipažinti ir su bankų bei mokesčių sistema. Ji yra gana paprasta, lyginant su daugeliu šalių. Norint atidaryti banko sąskaitą savo Airijos įmonei gali prireikti asmeninio susitikimo su banko atstovais. Išvestinis mokestis Airijoje (standartinis pajamų mokesčio tarifas šiuo metu 25%) taikomas dividendams ir kitiems pelno paskirstymams, įskaitant grynuosius pinigus ir paprastus dividendus. Finansiniai metai pajamų mokesčiui ir kapitalo prieaugio mokesčiui šioje šalyje prasideda sausio 1 dieną ir trunka iki gruodžio 31 dienos. Pelno mokesčio atveju mokestinis apskaitos laikotarpis paprastai būna po ataskaitinio laikotarpio. Mokesčių deklaracija turi būti pateikta iki devinto mėnesio, einančio po apskaitos laikotarpio pabaigos, 21 dienos. Visas mokėtinas mokesčių likutis turi būti jau sumokėtas iki tos dienos. Išankstinis mokestis mokamas dviem dalimis: pirmoji įmoka mokama 12 mėnesių ataskaitinio laikotarpio šešto mėnesio 21 dieną, o antroji – vienuolikto mėnesio 21 dieną. Smulkūs mokesčių mokėtojai turi sumokėti tik vieną įmoką ir gali mokėti pagal ankstesnio laikotarpio įsipareigojimą, o ne einamojo laikotarpio sąmatą.

Vis dėlto, jei informacijos gausa atrodo bauginančiai, Jums nepasiklysti tarp svarbių terminų neabejotinai padės LC Paslaugų centro specialistai. Su profesionaliais patarimais ir pagalba įmonės steigimas Airijoje gali tapti puikia verslo pradžia visiems, siekiantiems jį įkurti anglakalbėje, lengvai pasiekiamoje ir gerus ryšius su visu pasauliu puoselėjančioje valstybėje.

Kaina nuo 1200 Eur + PVM