• info@lcpc.lt
  • +370 649 30019

Akcininkų sąrašo teikimas JADIS

Akcininkų sąrašo teikimas JADIS | LC paslaugų centrasAkcininkų sąrašo teikimas JADIS numatytas LR teisės aktuose.

Duomenys apie uždarųjų akcinių bendrovių akcininkus, viešujų įstaigų dalininkus ir mažųjų bendrijų narius turi būti pateikti JADIS (Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai). Duomenų teikimo procedūrą JADIS atlieka ir, tuo pačiu, už teikiamų duomenų tikslumą ir teisingumą atsako įmonės valdymo organas, kitas steigimo dokumentuose numatytas asmuo arba įmonės vardu įgaliotas fizinis asmuo.

Duomenys apie juridinių asmenų dalyvius yra teikiami tik elektronine forma.

Kada reikia teikti dalyvių sąrašą JADIS sistemai?

1) Kai įsteigiama nauja įmonė. UAB steigimo atveju JADIS sistemai pranešti apie narius reikia tik tada kai UAB yra daugiau nei vienas steigėjas (akcininkas), o jei steigėjas yra tik vienas asmuo, tada registras JADIS sistemai apie akcininką duomenis perduoda automatiškai. Jei steigiama mažoji bendrija, tai JADIS sistemai privaloma apie narius pranešti visada, nesvarbu ar būtų vienintelis narys ar jų būtų daugiau nei vienas.

2) Pasikeitus akcininkų (narių) sąrašui. Galimos akcininkų sąrašo pasikeitimo priežastys – įmonės akcijų dalies arba visos įmonės pardavimas kitiems akcininkams arba mažinant bei didinant įstatinį kapitalą (išskyrus atvejus kai po akcininkų sąrašo pasikeitimo lieka tik vienas akcininkas – tada reikia apie pasikeitimą pranešti ne JADIS sistemai, o registrui tiesiog pristatant specialią registro formą). Kai keičiasi mažosios bendrijos narių sąrašas JADIS sistemai pranešti apie narius privaloma visada, nesvarbu, kokia narių sudėtis liktų bendrijoje.

3) Jeigu įmonė yra senesnė (įregistruota iki 2014 m.). Uždarosios akcinės bendrovės iki JADIS sistemos sukūrimo privalėjo teikti akcininkų sąrašą pačiam registrui, bet sukūrus naują dalyvių sistemą senieji UAB akcininkų sąrašai į JADIS nepersikėlė (išskyrus atvejus, kai yra vienintelis akcininkas), todėl visų senų UAB vadovai privalo informuoti JADIS apie šiai dienai esančią UAB akcininkų sudėtį. Visos senesnės MB apie savo narius privalo pranešti be išimties, nes jų duomenų JADIS sistema visai neturi.

Duomenų teikimo JADIS procedūra:

1) suformuoti dalyvių sąrašai pasirašomi elektroniniu parašu prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos;
2) teikiant duomenis apie užsienio piliečius, reikalingos pasų kopijos, kurias pasirašius patvirtintu kvalifikuotu parašu reikia įkelti į JADIS;
3) visi dokumentai pasirašomi patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu.

Numatytais terminais nepateikus mažosios bendrijos narių ar uždarosios akcinės bendrovės duomenų (JADIS), įmonės vadovui ar kitam atsakingam asmeniui bus taikoma administracinė atsakomybė (galima nemenka bauda), todėl visos įmonės, kurios dar nėra pateikusios duomenų – turėtų suskubti tai padaryti.

Siūlome Jums pagalbą, atliekant šią duomenų teikimo JADIS procedūrą.

Paslaugos kaina: 15 Eur + PVM.