• info@lcpc.lt
  • +370 649 30019

Įmonės pavadinimo keitimas

Įmonės pavadinimo keitimas | LC paslaugų centrasKiekviena įmonė ir apskritai juridinis asmuo turi teisę keisti savo pavadinimą. Juridinis asmuo gali kreiptis į juridinių asmenų registrą dėl numatomo registruoti naujojo pavadinimo laikino įtraukimo į juridinių asmenų registrą. Tokiu atveju, pavadinimas įtraukiamas į juridinių asmenų registrą šešiems mėnesiams.

Pasirinktas, naujasis pavadinimas neturi prieštarauti viešajai tvarkai ar gerai moralei ir klaidinti visuomenę. Jis turi būti sudarytas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų.

Keičiant pavadinimą visuotinis narių (akcininkų) susirinkimas privalo priimti sprendimą dėl įmonės pavadinimo keitimo, po kurio turi būti surašomas narių (akcininkų) susirinkimo protokolas arba vienintelio nario (akcininko) sprendimas (kai juridinis asmuo priklauso tik vienam nariui) ir patvirtinami nauji įmonės įstatai.

Prieš pakeisdamas pavadinimą, juridinis asmuo privalo apie tai pranešti viešai vieną kartą arba pranešti raštu visiems juridinio asmens kreditoriams (tokiu atveju tiesiog paruošiama ir juridinio asmens vadovo pasirašoma pažyma apie tinkamą visų kreditorių informavimą). Kai apie pavadinimo keitimą skelbiama viešai, tai skelbimas, jei įstatuose nenurodyta kitaip, turi būti skelbiamas įmonės veiklos teritorijos dienraštyje arba VĮ Registrų centrų elektroniniame leidinyje. Skelbimas gali būti trumpas, žinutės formos, tačiau jame turi būti tiksliai nurodyta, kokia organizacija keičia pavadinimą, ir koks yra tikslus naujasis pavadinimas.

Pakeičiant juridinio asmens pavadinimą kartu keičiami ir tvirtinami įstatai ar nuostatai, kurie registruojami Juridinių asmenų registre.

Šiuo metu pavadinimo keitimo procedūra yra galima ir per notarą ir elektroniniu būdu internetu.

Pavadinimo keitimo dokumentų parengimas ir proceso organizavimas iš mūsų pusės Jums kainuos tik 99EUR + PVM. Taigi elektroniniu būdu su visomis registrų centro, pranešimų skelbimo ir kitomis išlaidomis Jums išeis apie 140-160 EUR, o notariškai apie 250-300 EUR.