• info@lcpc.lt
  • +370 649 30019

ĮMONĖS STEIGIMAS ITALIJOJE

Italija, pagrindinė ekonominė jėga Europoje, patraukli investicijoms. Tai aštunta pagal dydį ekonomika pasaulyje, trečia pagal dydį ekonomika Europos Sąjungoje ir 20-a pagal dydį JAV rinka. Ji toliau atsigauna po pasaulinės finansų krizės ir kasmet stabiliai auga.

Nors Italija yra žinoma dėl savo meno, maisto ir turtingos istorijos, taip pat siūlo įmonėms nusistovėjusią mokslinių tyrimų ir plėtros, inovacijų ir dizaino infrastruktūrą bei stiprią gamybos bazę. Italijos geografinė padėtis yra itin svarbi, todėl ji yra strateginis logistikos centras.

Viduržemio jūros centre įsikūrusi Italija suteikia strateginius vartus vartotojams visoje Europos Sąjungoje, Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose. Tai taip pat pagrindinis centras, jungiantis Pietų, Vidurio ir Rytų Europą. Didžioji dalis plataus Italijos transporto tinklo yra vienas iš prioritetinių Europos logistikos mazgų. Dėl padėties centrinėje Viduržemio jūros dalyje 20 % pasaulio jūrų transporto, 30 % degalų ir 25 % konteinerių srauto vyksta per Italijos uostus.

Iš viso per 40 pagrindinių Italijos uostų ir 42 oro uostus juda 432 milijonai tonų prekių ir 1 milijardas žmonių. Būdamos Europos Sąjungos nare, Italijos įmonės turi neapmuitinamą prieigą prie daugiau nei 50 milijonų vartotojų daugiau nei 30 nacionalinių rinkų Europos ekonominėje erdvėje.

Įmonės steigimo Italijoje kaina:

Supaprastintas S.r.l4200 EUR+PVM (viskas įskaičiuota)

Tradicinė S.r.l. – 5800 EUR+PVM (viskas įskaičiuota)

VERSLO FORMOS

standartinė ribotos atsakomybės bendrovė (società a responsabilità limitata,S.r.l.);

Uždaroji akcinė bendrovė yra viena iš populiariausių verslo rūšių Italijoje, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jos narių atsakomybė ribojama į bendrovę investuota suma: įnašais, kurie gali būti atliekami pinigais arba natūra, jei taip susitaria akcininkai. Tokio tipo įmonei reikalingas minimalus 10 000 Eur įstatinis kapitalas. Užsienio investuotojai turi žinoti, kad pagal Italijos bendrovių įstatymą yra dviejų tipų uždarosios akcinės bendrovės:

supaprastinta ribotos atsakomybės bendrovė (società a responsabilità limitata semplificata, S.r.l.s.) – siūloma užseniečių verslininkams ir paprastai naujiems verslininkams rekomenduojama būent tokio tipo verslo forma.

Supaprastinta S.r.l. palyginti su tradiciniu S.r.l., taikomi šie apribojimai:

– supaprastinto S.r.l. akcininkai. gali būti tik fiziniai asmenys;

– minimalus supaprastinto S.r.l įstatinis kapitalas turėtų būti 1 euras ir didžiausias 9999,99 eurai (paprastai S.r.l. reikalingas 10,000EUR įstatinis kapitalas);

Supaprastinta S.r.l. privalo naudoti standartizuotą įstatų formą ir šių pavyzdinių įstatų ar įstatų pakeitimai negalimi.

Nėra pilietybės reikalavimų, susijusių su buvimu Italijos ribotos atsakomybės bendrovės akcininku ar direktoriumi. Užsienio investuotojai taip pat gali steigti tokio tipo bendrovę be Italijos partnerio. Italijos įmonės akcijų gali turėti bet kuri užsienio įmonė arba užsienio fizinis asmuo. Tradicinės S.r.l. gali vykti per vieną generalinį direktorių arba direktorių tarybą. Įgaliojimai, atskiri arba bendri, yra aprašyti įmonės steigimo dokumentuose.

Akcinė bendrovė arba S.p.A. labiau tinka didelėms įmonėms. Akcininkai atsako tik savo įnašais, ne mažesniu kaip 50 000 eurų įstatiniu kapitalu. Kapitalas padalintas į perleidžiamas akcijas. Tai vienintelė verslo forma, kuri gali būti įtraukta į biržos sąrašus, todėl pritaikyta toms įmonėms, kurios turi daug akcininkų. Dėl savo pobūdžio, būtent dėl ​​to, kad yra listinguojama vertybinių popierių biržoje, ši įmonė privalo laikytis griežtesnių apskaitos ir atskaitomybės reikalavimų. S.p.A valdoma taikant sistemą, į kurią įeina direktorių valdyba ir akcininkų susirinkimas, arba per vienpakopę sistemą, kuri apima valdybą ir valdymo kontrolės komitetą.

Bendrija yra pripažinta įmonės forma Italijoje, tačiau, palyginti su aukščiau paminėtomis korporacijomis, daromas svarbus skirtumas: bendrija neturi juridinio asmens statuso, o tai reiškia, kad steigėjo tapatybė nėra atskirta nuo bendrijos tapatybės, pvz. akcinės bendrovės arba ribotos atsakomybės bendrovės atveju. Partnerių įsipareigojimas, bendri tikslai ir vieninga patirtis prisideda prie bendradarbiavimo ir verslo sėkmės.

Filialas yra patronuojančios įmonės plėtinys ir, kaip atstovybė, nėra atskirtas nuo užsienio juridinio asmens. Tai reiškia, kad užsienio patronuojanti įmonė yra atsakinga už savo Italijos filialo skolas, jei nuspręstų jį atidaryti. Skirtumas tarp filialo ir atstovybės yra galimybė verstis ūkine veikla: atstovybė gali būti naudojama tik rinkodaros ar reklamos tikslais ir negali užsiimti ūkine veikla, o filialas gali vykdyti tą pačią ūkinę veiklą kaip ir užsienio įmonė. Filialas taip pat turi būti įregistruotas Verslo registre Italijoje, tačiau tokiu atveju registracija gali vykti greičiau nei S.r.l. arba S.p.A

Įmonės Italijoje turi būti įregistruotos verslo registre. Tai yra privaloma siekiant teisėtai verstis ūkine veikla Italijos teritorijoje ir tai yra procesas, kuris prasideda nuo įmonės steigimo dokumentų, naujoms įmonėms arba užsienio įmonės filialo steigimo dokumentų rengimo. Steigimo aktas surašomas valstybiniam notarui Italijoje, o įstatuose pateikiama informacija apie verslą: jos apimtis ir rūšis, trukmė, jei taikoma, narių ir direktorių vardai ir pavardės, informacija apie įstatinį kapitalą ir akcijų rūšys (ir jų perleidimas, jei taikoma). Vienas iš mūsų agentų, kuris specializuojasi įmonių steigime Italijoje, gali suteikti investuotojams daugiau informacijos apie šių įstatų formą.

MOKESČIŲ SISTEMA

Nacionalinio pelno mokesčio tarifas (IRES) šiuo metu yra 24%. Regioninio pelno mokesčio tarifas (IRAP) gali skirtis priklausomai nuo regiono ir paprastai yra apie 3,9 proc. Nacionalinis pajamų mokestis apmokestinamas progresiniu mokesčio tarifu 23%-43%. Paprastai dividendams, taikomi progresiniai mokesčių tarifai, taikomi 49,72 % paskirstytų dividendų (t. y. 50,28 % dividendų pajamų toliau neapmokestinama).

PRIVALUMAI

Vyriausybė siūlo daugybę mokesčių kreditų ir paskatų naujiems verslininkams pritraukti. Tai apima mokesčių kreditus už užimtumą (ypač samdant moteris ir jaunesnius darbuotojus), mokesčių atskaitymus už energijos vartojimo efektyvumą ir mokesčių nuolaidas pajamoms, gautoms iš nurodyto nematerialaus turto. Vyriausybė taip pat siūlo didelius mokesčių kreditus moksliniams tyrimams ir plėtrai: 25 % privačioms investicijoms į MTEP, kurios padidėja iki 50 % projektams universitetuose arba mokslinių tyrimų institucijose; ir 15% investicijoms į mašinas ir gamybos priemones. Įmonės, investuojančios į naują gamybą pietiniuose Italijos regionuose, gali gauti papildomą valstybės paramą.

Italija yra didžiausių gamybos šalių Europoje ir nusileidžia tik Vokietijai. Italijoje pagaminti produktai ir toliau turi gerą vardą dėl aukštos kokybės ir dizaino. Investuotojai gali siekti bendradarbiauti su daugybe ekspertų iš įvairių sektorių, tokių kaip staklės, mados prekės, maisto produktai, automobiliai ir farmacija. Įmonės taip pat gali pasiekti platų tarpinių tiekėjų tinklų įvairiuose sektoriuose, įskaitant pramonės mašinų, metalų, chemijos, plastiko, popieriaus, keramikos, tekstilės, jūrų pramonės ir kt.

Italija yra trečia pagal dydį cheminių medžiagų gamintoja Europoje, daugiausiai orientuojanti į žemės ūkio, maisto ir gėrimų rinkas. Daugelis didelių tarptautinių kompanijų yra įsitvirtinusios Italijoje, pasitelkdamos kvalifikuotą Italijos darbo jėgą ir strateginę vietą Europoje.