• info@lcpc.lt
  • +370 649 30019

Įmonės pertvarkymas

Įmonės pertvarkymas | LC paslaugų centrasPertvarkymas – tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas. Atlikus pertvarkymo procedūras, juridinis asmuo nėra likviduojamas, juridinio asmens kodas nepasikeičia,vykdoma veikla nenutrūksta, pasikeičia tik juridinio asmens teisinė forma. Todėl juridinio asmens pertvarkymas gali užtikrinti tolesnio verslo tęstinumą.

Norint sumažinti savo asmeninę atsakomybę verslo nesėkmės atveju, gauti didesnį pelną, pagerinti investicijų tikimybę, jau įsteigtą juridinį asmenį galima pertvarkyti į kitos formos juridinį asmenį.

Uždaroji akcinė bendrovė ir akcinė bendrovė gali būti pertvarkoma į valstybės įmonę, savivaldybės įmonę, žemės ūkio bendrovę, kooperatinę bendrovę (kooperatyvą), tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendriją, individualią įmonę,viešąją įstaigą, mažąją bendriją.

Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją, taip pat į viešąją įstaigą.

Mažoji bendrija (MB) gali būti pertvarkoma į individualią įmonę, akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendriją, kooperatinę bendrovę (kooperatyvą), žemės ūkio bendrovę, viešąją įstaigą.

Viešoji įstaiga (VšĮ) gali būti pertvarkoma į biudžetinę įstaigą, taip pat labdaros ir paramos fondą.

Vienas dažniausiai pasitaikančių atvejų praktikoje – neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens pertvarkymas į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį. Pavyzdžiui, individualios įmonės (IĮ) pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę (UAB).

Norint pertvarkyti individualią įmonę į uždarąją akcinę bendrovę būtina atlikti šiuos veiksmus:

1) įvertinti visą individualios įmonės turtą;

2) pateikti turto vertinimo ataskaitą ar pažymą juridinių asmenų registrui;

3) parengti uždarosios akcinės bendrovės įstatus;

4) priimti sprendimą dėl įmonės pertvarkymo ir patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės įstatus;

5) viešai paskelbti apie sprendimą pertvarkyti individualią įmonę;

6) pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus apie priimtą sprendimą dėl individualios įmonės pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę;

7) įvykdyti kitas įstatymų nustatytas su individualios įmonės pertvarkymu į uždarąją akcinę bendrovę susijusias prievoles;

8) pateikti notarui patvirtinti dokumentus, įrodančius, kad visos su individualios įmonės pertvarkymu į uždarąją akcinę bendrovę susijusios prievolės įvykdytos;

9) pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, reikalingus uždarajai akcinei bendrovei įregistruoti.

Pertvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas bei atskirų teisinių formų juridinių asmenų (įmonių, bendrovių, įstaigų, organizacijų ar pan.) veiklą reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai.

Kreipdamiesi į mus Jūs sutaupysite daug savo laiko ir optimaliausiomis sąnaudomis pertvarkysite savo įmonę.

Įmonės pertvarkymo dokumentų parengimo ir viso pertvarkymo proceso suorganizavimo kaina 199 EUR + PVM.