• info@lcpc.lt
  • +370 649 30019

Įmonės steigimas Austrijoje

Austrija yra pačioje Europos širdyje, todėl čia galite sėkmingai ir efektyviai vykdyti įvairią verslo veiklą. Užsienio piliečiai gali steigti įmonę, imtis valdymo funkcijų ir įsigyti įmonių Austrijoje. Verslo veikla šioje šalyje dažnai suteikia keletą unikalių pranašumų, vienas iš jų – ​​su darbu susijusios gyvenamosios vietos gražiose vietose, tokiose kaip Seefeldas, Kicbiuhelis, Lechas, St. Anton am Arlberg, Solden, Galtür ar Serfaus.

Įmonės steigimo Austrijoje kaina – 4850 EUR + PVM

VERSLO FORMOS:

Pirmas sprendimas, vedantis įmonės steigimo Austrijoje link, yra vienas iš svarbiausių – nuspręsti, kokia verslo struktūra tinka Jūsų įmonei. Tai padaryti Jums padės LC paslaugų centro darbuotojai, išmanantys apmokestinimo ir atsakomybės įsipareigojimus pagal Austrijos įstatymus. Populiariausios teisinės struktūros šioje šalyje:

Ribotos atsakomybės bendrovė (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) –populiariausia verslo struktūra tarp verslininkų, užsiimančių verslu Austrijoje, nes ji suteikia apsaugą investuotojams ir administratoriams. GmbH yra nuosavas juridinis asmuo, turintis savo juridinio asmens statusą. Įmonė gali įgyti teises, prisiimti įsipareigojimus, pareikšti ieškinį kitoms šalims ir iškelti bylą. Bendrovės savininkai/akcininkai nėra asmeniškai atsakingi už jos teisinius įsipareigojimus. Norint suformuoti GmbH, įmonė turi turėti bent vieną direktorių, vieną akcininką, juridinį adresą Austrijoje ir ne mažiau kaip 35 000 EUR akcinį kapitalą (10 000 EUR startuoliams). Prieš steigimą turi būti deponuota ne mažiau kaip pusė akcininkų kapitalo. Įmonė taip pat turi būti įregistruota steigimo miesto komercijos registratoriuje.

Akcinė bendrovė (Aktiengesellschaft, AG) – dar viena verslo struktūra, užtikrinanti akcininkų ir administratorių atsakomybės apsaugą. Pagrindinis skirtumas tarp AG ir GmbH yra tas, kad AG yra skirtas įmonėms, norinčioms pritraukti daug kapitalo. Kad įmonė būtų registruota kaip AG, įmonė turi turėti bent vieną direktorių, vieną akcininką, juridinį registruotą adresą Austrijoje ir ne mažiau kaip 70 000 EUR akcinį kapitalą, kurio ne mažiau kaip 25 proc. būtų sumokėta prieš steigimą. AG taip pat turi turėti teisės aktų nustatytą auditorių ir mokesčių institucijoms pateikti išsamias finansines ataskaitas.

Societas Europea (SE) – tai akcinė bendrovė, įregistruota pagal Europos Sąjungos (ES) įmonių teisę. Tai naudingas pasirinkimas įmonėms, kurios veikia gegužės mėnesio šalyse visoje ES. SE turi turėti registruotą buveinę ir pagrindinę buveinę toje pačioje šalyje ir atstovauti kitose ES šalyse. Ji taip pat turėtų turėti ne mažiau kaip 120 000 EUR pasirašyto kapitalo. Ji gali būti steigiama sujungus, pertvarkant įmonę, kaip dukterinė įmonė arba kaip kontroliuojančioji bendrovė.

Bendrija (Offene Gesellschaft, OG) – Tai paprasta verslo struktūra, kurią lengva nustatyti. Visos bendrijos turi turėti mažiausiai du savininkus. Savininkai turi sudaryti rašytinę partnerystės sutartį, kuri bus pateikta Komerciniam registrui. Tikrosios ūkinės bendrijos partneriai yra teisiškai ir finansiškai atsakingi už veiksmus, kurių imasi verslas.

Jei verslo subjektas nori įnešti įstatinį kapitalą, reikia atidaryti Austrijos banko sąskaitą ir įnešti kapitalą. Įregistruojant verslą reikia gauti ir pateikti indėlio patvirtinimą.

MOKESČIAI

Jei pradedate naują verslą ir norite steigti įmonę Austrijoje, galite būti atleisti nuo tam tikrų steigimo mokesčių. Tam Jūs turite gauti Ekonomikos rūmų patvirtinimą, kad Jūsų įmonė yra nauja. Tai galite padaryti Ekonomikos rūmams pateikę NeuFö2 formą (ją galima rasti Austrijos finansų ministerijos svetainėje).

Įregistravus verslą Komerciniame registre, registras praneša mokesčių inspekcijai apie naujos įmonės įkūrimą. Tada mokesčių administratorius paprašo, kad įmonė būtų įregistruota mokesčių klausimais. Norint tai padaryti, įmonė turi užpildyti kelias formas, tada išsiųsti jas atgal mokesčių inspekcijai. Kiti dokumentai, kuriuos reikia pateikti, gali būti pradinis balansas, įmonių registro išrašas, įstatai, generalinio direktoriaus tapatybės kortelė ir įmonės atstovų parašų lapo pavyzdys. Tada mokesčių administratorius įmonei išduos PVM mokėtojo kodą ir mokesčių mokėtojo kodą. Visos naujos įmonės turi gauti mokesčių numerį per 1 mėnesį nuo įkūrimo.

Austrijoje veikiančioms įmonėms taikomas tik vieningas 25 proc. pelno mokestis. Mokesčiai, kurie įprastai taikomi kitose šalyse, pavyzdžiui, prekybos arba turto mokestis, Austrijoje neegzistuoja.

Vidaus pajamos iš dividendų yra galutinai apmokestinamos pajamų mokesčio tikslais, dividendus paskirstančiai korporacijai atimant 27,5 proc. Mokestinio tarifo. Užsienio dividendų pajamos, sumokėtos į vietinę indėlio sąskaitą, taip pat apmokestinamos galutiniu apmokestinimu taikant 27,5 proc. Mokesčių tarifu.

PRIVALUMAI

Austrija yra Europos šalis, turinti didelį teisinį saugumą, puikią infrastruktūrą ir puikiai apmokytus darbuotojus. Tai – idealios sąlygos įmonės steigimui. Įmonės steigimas Austrijoje palankus dar ir todėl, kad ši valstybė yra Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) narė ir Šengeno susitarimo šalis.

Įmonės steigimas Austrijoje palankus ne tik dėl šios šalies lokacijos ir narystės tarptautinėse organizacijose. Palankus ekonominis klimatas ir teisinė sistema verslo kūrimo procesui šioje šalyje suteikia sklandumo.