• info@lcpc.lt
  • +370 649 30019

Įmonės steigimas Suomijoje

Finland flag: its meaning, history and design – Lonely Planet

Suomija – itin moderni ir pažengusi Europos valstybė. Gerai veikiančios suomiškos visuomenės ramsčiai yra skaidri valdžia ir veiksmingos valstybinės institucijos, nepriklausoma teismų sistema ir pagarba teisinės valstybės principui. Suomija yra tvirtai įtvirtinusi pilietines laisves bei pažangius lyčių lygybės teisės aktus. Įmonės steigimas Suomijoje – puiki mintis, nes „BMI Research“ duomenimis būtent Suomija prognozuojamu 2016-2025 m. laikotarpiu išliks viena politiškai stabiliausių šalių pasaulyje.

Suomijos sėkmės istorija parodo, kad plačiai industrializuota, žiniomis pagrįsta ir naujoviška ekonomika grindžiama laisva prekyba ir atvirumu investicijoms į globalizuotą ekonomiką. Būtent dėl to Suomijos verslo klimatas yra pastebimai tarptautinis ir patrauklus užsienio investicijoms. Tarptautinėms įmonėms naudinga patikima Suomijos infrastruktūra, aukštas darbo jėgos išsilavinimas ir verslo paprastumas.

Kaip ir kitose išsivysčiusiose ekonomikose, Suomijoje yra įvairių teisinų formų. Jums labiausiai tinkančią išsirinkti padės LC paslaugų centro darbuotojai, kurie įvertins visus Jūsų lūkesčius ir poreikius. Steigiant įmonę Suomijoje galimi tokie verslo modeliai:

  • Privatus verslininkas (Toiminimi) – tai paprasčiausias ir labiausiai paplitęs būdas įkurti naują verslą. Jam reikia tik vieno asmens ir nebūtina turėti minimalaus kapitalo. Dar vienas privalumas – registracija internetu kainuoja tik 75 EUR. Jeigu veikla yra sėkminga (pelninga), su laiku ji gali virsti kita teisine forma. Pagrindinis trūkumas yra tas, kad naudojant šį modelį visa atsakomybė tenka verslininkui, o atsakomybė neribota. Tai reiškia, kad bankroto atveju, steigėjas savo asmeniniu turtu turi atsakyti už prisiimtas skolas ir/ar įsipareigojimus.
  • Ribotos atsakomybės bendrovė (Osakeyhtiö, OY). Šis įmonės tipas neturi nustatytos pradinio kapitalo sumos (galima įsteigti įmonę ir su 0 EUR kapitalu). Vis dėlto, jeigu kompanija yra įkurta su kapitalu ir jis yra įneštas į įmonės banko sąskaitą, bendrovė gali juo disponuoti ir panaudoti savo veikloje. Akcinis kapitalas turi būti padalytas į akcijas, o kiekvieno partnerio turimos balsavimo teisės priklauso nuo turimų akcijų skaičiaus, taip pat nuo naudos ir įsipareigojimų procento.
  • Ribota Partnerystė (Kommandiittiyhtiö, KY). Ši teisinė forma skiriasi nuo tikrosios ūkinės bendrijos tuo, kad ją sudaro bent vienas komanditinis narys, kuris paprastai atlieka investuotojo vaidmenį. Norint sudaryti komanditinę ūkinę bendriją, reikalingas bent vienas tikrasis narys ir vienas komanditinis narys, turintis finansinį įnašą. Šiam verlui nėra minimalaus kapitalo reikalavimo, tačiau bent vienas iš narių atsako už bendrovės skolas ir prievoles.
  • Akcinė bendrovė arba korporacija (Julkinen Osakeyhtiö, Oyj). Akcinei bendrovei įsteigti reikalingas minimalus partnerių skaičius, o įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 80 000 EUR. Jos valdyboje turi būti generalinis direktorius ir ne mažiau kaip trys valdybos nariai. Korporacija taip pat privalo skelbti tarpines ir metines savo rezultatų ataskaitas.
  • Kooperatyvų asociacija – tai organizacijos, priklausančios jos nariams. Pagrindinis išskirtinis bruožas yra tas, kad narystė ir įstatinis kapitalas nėra iš anksto nustatyti. Tokios įmonės tikslas – remti savo narių ekonominę veiklą ar pragyvenimą, kooperatyvo nariams vykdant ūkinę veiklą, naudojantis paties kooperatyvo teikiamomis paslaugomis. Šios kompanijos neturi nustatyto įstatinio kapitalo tačiau turi turėti bent 3 steigėjus (gali būti fiziniai, juridiniai asmenys ar fondai bei kitų formų juridiniai asmenys).

Norint steigti įmonę Suomijoje svarbu žinoti, kad verslo apmokestinimas čia skiriasi priklausomai nuo įmonės formos. Tiesioginiai mokesčiai gali turėti įtakos įmonės steigimo pasirinkimui, todėl įmonės steigimas Suomijoje turi būti gerai apsvarstytas ir profesionalų įvertintas.

Steigiantiems įmonę Suomijoje naudinga susipažinti su vietine mokesčių sistema. 2021 metais Suomijos pelno/korporacijos/įmonės mokesčio tarifas yra 20%. Kai kurios formos, įskaitant ribotos atsakomybės bendroves ir kooperatyvines bendroves, yra savarankiškai įpareigotos mokėti pajamų mokestį kaip mokesčių mokėtojai. Jų gautos pajamos apmokestinamos kaip pačiai įmonei priskirtos pajamos. Jeigu ribotos atsakomybės bendrovė skirs dividendus savo akcininkams, akcininkai naudos gavėjai bus apmokestinami specialiose taisyklėse nustatyta tvarka.

Pelnas yra visiškai apmokestinamas kaip savininko-akcininko pajamos, jei asmuo dirba savarankiškai. Prekybos ar verslo veiklai priskirtinos apmokestinamosios pajamos yra padalinamos į kapitalo pajamų dalį ir darbo pajamų dalį. Kapitalo pajamos 2021 metais vertinamos 30%, kai pajamos mažesnės nei 30 000 EUR ir 34%, kai pajamos viršija 30 000 EUR.

Jei nesate Suomijos rezidentas ir gaunate dividendus, palūkanas ar honorarus, Suomijos mokesčių sistemai turite sumokėti papildomą mokestį. Įprastai jo norma yra 30%. Jei nesate Suomijos rezidentas ir Jūsų gyvenamoji šalis yra Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), o Suomijoje išskaičiuotas mokestis nuo dividendų negali būti visiškai grąžintas Jūsų gimtojoje šalyje, galite pateikti pretenziją Suomijos mokesčių administracijai. Ji gali dividendus apmokestinti taip, lyg juos būtų gavęs Suomijos gyventojas. Anksčiausiai pretenziją pateikti galima pasibaigus mokesčių apskaičiavimui Jūsų gimtojoje šalyje.

Įmonės steigimas Suomijoje – puiki galimybė kurti naują verslą inovatyvioje ir nuolat tobulėjančioje visuomenėje, politiškai stabilioje teisinėje valstybėje su užsienio investicijoms atvira globalizuota ekonomika.

Kaina nuo 2000 Eur + PVM