• info@lcpc.lt
 • +370 649 30019

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) parama

es parama

Nacionalinės mokėjimų agentūros (NMA) vykdoma Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa – puiki galimybė investuoti į savo ūkį, įkurti ar plėsti verslą kaimo vietovėje, atsinaujinti techniką, pastatus ar išplėsti turimas valdas pasinaudojus ES teikiama finansine parama. Vis dėlto, dokumentų tvarkymas ir aukšti reikalavimai paramos gavėjams gali tapti rimtu iššūkiu, todėl siūlome Jums profesionalią pagalbą.

Ilgametė LC paslaugų centro patirtis dirbant su valstybinėmis institucijomis ir operatyvi teisės ir finansų specialistų komanda užtikrins, kad viskas būtų atlikta sklandžiai: tereiks pateikti visą reikalingą informaciją ir NMA paramos dokumentai bus sutvarkyti už Jus. Galėsite kreiptis iškilus klausimams, Jums bus suteiktos NEMOKAMOS konsultacijo ir profesionali pagalba renkantis labiausiai Jūsų poreikius atitinkantį NMA organizuojamą finansavimo projektą.

2024 m. artimiausi ir aktualiausi planuojami skelbti kvietimai teikti paraiškas:

INVESTICIJOS Į BIOEKONOMIKOS VERSLUS (2024 M.)

 • Parama skirta juridiniams asmenims užsiimantiems žemės ūkio produktų perdirbimu arba žemės ūkio veikla ne trumpiau kaip 1 metus.
 • Parama teikiama naujos įrangos, tinkamos perdirbimo veiklai, įsigijimui, taip pat statinių statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui ;
 • Paramos suma – iki 5 000 000 Eur;
 • Paramos intensyvumas iki 50 proc. (priklauso nuo įmonės dydžio)
 • Paraiškų priėmimas – nuo 2024-06-03 iki 2024-07-31

SMULKIŲ-VIDUTINIŲ ŪKIŲ PLĖTRA (2024 M.)

 • Parama skirta tiek smulkiesiems ūkininkams, tiek ir juridiniams asmenims, kurie yra įregistravę žemės ūkio valdą, kurių VED 16 000-30 000 Eur, taip pat žemės ūkio kooperatyvams;
 • Parama teikiama naujos žemės ūkio technikos ar kitos įrangos, tinkamos žemės ūkio veiklos vykdymui, įsigijimui, taip pat statinių statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui, daugiamečių augalų įsigijimui ir jų sodinimo darbams;
 • Paramos suma – iki 200 000 Eur,
 • Paramos intensyvumas 65 proc.
 • Paraiškų priėmimas – nuo 2024-09-02 iki 2024-10-31

LABAI SMULKIŲ ŪKIŲ PLĖTRA (2024 M.)

 • Parama skirta tiek smulkiesiems ūkininkams, tiek ir juridiniams asmenims, kurie yra įregistravę žemės ūkio valdą, kurių VED 8000-16000 Eur (teikia 1 pareiškėjas) arba 4000-16000 Eur (kiekvienam partneriui atskirai, kai teikia su partneriais), taip pat žemės ūkio kooperatyvams.
 • Parama teikiama naujos žemės ūkio technikos ar kitos įrangos, tinkamos žemės ūkio veiklos vykdymui, įsigijimui, taip pat statinių statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui, daugiamečių augalų įsigijimui ir jų sodinimo darbams;
 • Paramos suma – iki 25 000 Eur (vienam ūkio subjektui);
 • Paramos intensyvumas 85 proc.
 • Paraiškų priėmimas – nuo 2024-10-07 iki 2024-11-29

***

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. +37064930019 arba el. paštu info@lcpc.lt

***

Tam, kad pavyktų atrasti geriausią variantą, būtina detaliai išanalizuoti kiekvieno dominančio projekto reikalavimus, įsipareigojimų trukmę, susipažinti su NMA paramos išmokėjimo tvarka, aptarti atitinkančius kriterijus bei esamas galimybes gauti paramą.

Tiems, kurie dar tik svarsto, kokią paramos sritį rinktis, verta pasidomėti populiariausiais ES paramos projektais. Pagal NMA pateikiamą informaciją, daug paraiškų sulaukia investicijos į materialųjį turtą. Tai gali būti ES parama žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrai ir pritaikymui, valdų atnaujinimui, produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai.

Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą – tai gana populiari NMA paramos srytis. Didžiausia lėšų dalis skiriama miško veisimui, investicijoms į miškininkystės technologijas. Vis dėlto, šis NMA paramos projektas labiau tinkamas tiems, kurių pajamos iš miškininkystės veiklos sudaro daugiau nei 50 proc. veiklos pajamų.

Dar viena daug dėmesio sulaukianti sritis – ūkio ir verslo plėtra. Ji apima paramą jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (kai valda įregistruota ne ilgiau kaip 2 metai iki paraiškos pateikimo), paramą smulkiesiems ūkiams.

Ekologinis ūkininkavimas – taip pat gana populiari veiklos sritis, kuriai suteikiama NMA parama. 2023–2027 metų strateginiame plane didelis dėmesys skiriamas būtent ekologiniam ūkininkavimui.

NMA siūlomų sričių pasirinkimas tikrai didelis, todėl svarbu tinkamai įvertinti esamą ūkio ar valdų situaciją, žemės plotą, galimas perspektyvas plėsti ar kurti naują ūkį. Tokia ES parama ne tik atneša asmeninės naudos jauniems ūkininkams, miškininkams bei kaimo vietovių gyventojams, bet ir kuria gražesnę, atsinaujinusią, europietišką Lietuvą, kurioje būtų gera gyventi visiems.