• info@lcpc.lt
 • +370 649 30019

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) parama

es parama

Nacionalinės mokėjimų agentūros (NMA) vykdoma Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa – puiki galimybė investuoti į savo ūkį, įkurti ar plėsti verslą kaimo vietovėje, atsinaujinti techniką, pastatus ar išplėsti turimas valdas pasinaudojus ES teikiama finansine parama. Vis dėlto, dokumentų tvarkymas ir aukšti reikalavimai paramos gavėjams gali tapti rimtu iššūkiu, todėl siūlome Jums profesionalią pagalbą.

Ilgametė LC paslaugų centro patirtis dirbant su valstybinėmis institucijomis ir operatyvi teisės ir finansų specialistų komanda užtikrins, kad viskas būtų atlikta sklandžiai: tereiks pateikti visą reikalingą informaciją ir NMA paramos dokumentai bus sutvarkyti už Jus. Galėsite kreiptis iškilus klausimams, Jums bus suteiktos NEMOKAMOS konsultacijo ir profesionali pagalba renkantis labiausiai Jūsų poreikius atitinkantį NMA organizuojamą finansavimo projektą.

2023 m. artimiausi ir aktualiausi planuojami skelbti kvietimai teikti paraiškas:

PARAMA SMULKIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI (2014–2020 m. programa)

 • Aktualu smulkiems ūkiams, smulkiems miško valdytojams, labai mažoms ir ne trumpiau kaip 2 metus veikiančioms įmonėms, fiziniams asmenims, kurie vykdo individualią veiklą ne trumpiau kaip metus;
 • Aktualu planuojantiems vykdyti bendrą veiklą, dalintis ištekliais;
 • Paramos suma – iki 90 000 Eur;
 • Paramos intensyvumas – iki 100 proc.
 • Paraiškų priėmimas – nuo 2023-02-01 iki 2023-04-03

PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS (I kvietimas) (2014–2020 m. programa)

 • Aktualu smulkiems ūkiams;
 • Parama teikiama naujai technikai, įrangai ir kt. reikalingoms investicijoms;
 • Paramos intensyvumas – iki 70 proc.
 • Paraiškų priėmimas – nuo 2023-03-01 iki 2023-05-02

INVESTICIJOS, KURIOMIS DIDINAMAS MIŠKŲ EKOSISTEMŲ ATSPARUMAS IR APLINKOSAUGINĖ VERTĖ (2014–2020 m. programa)

 • Aktualu privačių ir valstybinių miškų valdytojams;
 • Parama skiriama pamiškių formavimui, miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimui arba būdingos miško struktūros palaikymui, nevietinių medžių rūšių medynų pertvarkymui į vietinių medžių rūšių medynus, jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymui;
 • Paraiškų priėmimas – nuo 2023-03-01 iki 2023-05-02

JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS (ĮSKAITANT FINANSINES PRIEMONES) (2023-2027 m. etapas)

 • Aktualu asmenims iki 40 m. amžiaus;
 • Parama teikiama tiek naujai, tiek naudotai technikai, įrangai ir kt. reikalingoms investicijoms;
 • Paramos suma – iki 60 000 Eur;
 • Paramos intensyvumas – 100 proc.
 • Paraiškų priėmimas – nuo 2023-05-02 iki 2023-06-30

PARAMA SMULKIEMS ŪKIAMS (2014–2020 m. programa)

 • Aktualu smulkiems ūkiams;
 • Parama teikiama tiek naujai, tiek naudotai technikai, įrangai ir kt. reikalingoms investicijoms;
 • Paramos suma – iki 15 000 Eur;
 • Paramos intensyvumas – 100 proc.
 • Paraiškų priėmimas – nuo 2023-05-02 iki 2023-06-30

***

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. +37064930019 arba el. paštu info@lcpc.lt

***

Tam, kad pavyktų atrasti geriausią variantą, būtina detaliai išanalizuoti kiekvieno dominančio projekto reikalavimus, įsipareigojimų trukmę, susipažinti su NMA paramos išmokėjimo tvarka, aptarti atitinkančius kriterijus bei esamas galimybes gauti paramą.

Tiems, kurie dar tik svarsto, kokią paramos sritį rinktis, verta pasidomėti populiariausiais ES paramos projektais. Pagal NMA pateikiamą informaciją, daug paraiškų sulaukia investicijos į materialųjį turtą. Tai gali būti ES parama žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrai ir pritaikymui, valdų atnaujinimui, produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai.

Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą – tai gana populiari NMA paramos srytis. Didžiausia lėšų dalis skiriama miško veisimui, investicijoms į miškininkystės technologijas. Vis dėlto, šis NMA paramos projektas labiau tinkamas tiems, kurių pajamos iš miškininkystės veiklos sudaro daugiau nei 50 proc. veiklos pajamų.

Dar viena daug dėmesio sulaukianti sritis – ūkio ir verslo plėtra. Ji apima paramą jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (kai valda įregistruota ne ilgiau kaip 2 metai iki paraiškos pateikimo), paramą smulkiesiems ūkiams.

Ekologinis ūkininkavimas – taip pat gana populiari veiklos sritis, kuriai suteikiama NMA parama. 2023–2027 metų strateginiame plane didelis dėmesys skiriamas būtent ekologiniam ūkininkavimui.

NMA siūlomų sričių pasirinkimas tikrai didelis, todėl svarbu tinkamai įvertinti esamą ūkio ar valdų situaciją, žemės plotą, galimas perspektyvas plėsti ar kurti naują ūkį. Tokia ES parama ne tik atneša asmeninės naudos jauniems ūkininkams, miškininkams bei kaimo vietovių gyventojams, bet ir kuria gražesnę, atsinaujinusią, europietišką Lietuvą, kurioje būtų gera gyventi visiems.