• info@lcpc.lt
  • +370 649 30019

Užimtumo tarnybos parama verslui

Užimtumo tarnybos parama verslui

Ilgai puoselėjusiems svajones pagaliau imtis mėgstamos veiklos puikią galimybę siūlo Užimtumo tarnybos paramos verslui priemonė. Ja pasinaudoję galėsite kur kas lengviau įgyvendinti sėkmingo verslo planus – paramos dydis (iki 19921,26 Eur) tikrai pravers kuriant savo verslą.

Tam, kad dokumentai atitiktų numatytus reikalavimus, svarbu juos užpildyti teisingai. Tai padaryti ir Užimtumo tarnybos (buvusios darbo biržos) paramą verslui gauti Jums padės patyrusi LC PASLAUGŲ CENTRO komanda. Jums bus suteiktos nemokamos konsultacijos, jeigu svarstote imtis naujos veiklos, tačiau abejojate dėl savo galimybių. Būsite informuoti, kokius duomenis reikia pateikti, o paraiškos bus užpildytos sklandžiai ir operatyviai.

Pagal 2021 metų sausio 6 dieną paskelbtą konkursą, pretenduoti į Užimtumo tarnybos paramą verslui gali darbo ieškantys ir siekiantys pirmą kartą steigti darbo vietą asmenys. Savo individualios užimtumo veiklos planą būtina aptarti su Užimtumo tarnybos konsultantu. Taip pat Jūs turite atitikti vieną iš šių kriterijų:

Plačiau apie savarankiško užimtumo paramą

  • esate darbingo amžiaus neįgalusis bedarbis su nustatytu iki 25 proc., 30-40 proc. arba 45-55 proc. darbingumo lygiu;
  • esate darbingo amžiaus neįgalusis bedarbis su nustatytu sunkiu, vidutiniu arba lengvu neįgalumo lygiu;
  • esate bedarbis iki 29 metų;
  • esate bedarbis vyresnis nei 45 metų.

Pateikus paraišką Užimtumo tarnybos paramai verslui gauti, svarbu atkreipti dėmesį į vertinimo kriterijus. Šios subsidijos tikslas yra padidinti užimtumą kaimo vietovėse, labiausiai nedarbo paliestose teritorijose. Pagal 2021 metų sausio mėnesio UT duomenis, didžiausias bedarbių skaičius, viršijantis 18 proc., registruotas Utenos, Alytaus, Tauragės apskrityse. Taip pat atsižvelgiama ir į kandidato nuosavų lėšų indėlį, prašomos paramos dydį, planuojamų įkurti darbo vietų skaičių. Paraišką pateikusiojo sugebėjimai sėkmingai įvykdyti darbo funkcijas savo naujai įsteigtoje darbo vietoje turi būti pagrįsti turima kvalifikacija ir darbo patirtimi.

Pateiktoms paraiškoms surinkus vienodus pereinamuosius balus, vertinami papildomi kriterijai. Pavyzdžiui, kaip ilgai asmuo yra registruotas Užimtumo tarnyboje, ar per pastaruosius metus dalyvauta aktyvios darbo rinkos politikos priemonėje ir t.t.

Užimtumo tarnybos parama verslui turi būti panaudota darbo vietai įsteigti arba sukurti sąlygas, kurios padėtų atlikti tiesiogines darbo funkcijas įsteigtoje darbo vietoje. Tai gali būti parama darbo priemonėms įsigyti, montuoti ir pritaikyti. Taip pat – nuosavų ir reikalingų darbo vietai įrengti patalpų remontui ir pritaikymui (tokiu atveju skiriama iki 50 proc. subsidijos). Visos lėšos turi būti panaudojamos ir darbo vieta turi būti įsteigta ne vėliau kaip per 10 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

Ši skatinamoji Užimtumo tarnybos parama verslui yra gera proga pagaliau pasiryžti ir drąsiai imtis Jūsų lūkesčius atitinkančios veiklos ir sukurti perspektyvią darbo vietą ne tik sau, bet ir kitiems. Suteikiama subsidija gali būti būtent tai, ko Jums trūko iki pilno savo svajonių verslo plano įgyvendinimo.