• info@lcpc.lt
  • +370 649 30019

Mažųjų bendrijų mokesčiai

Mažųjų bendrijų narių mokesčiai ir įmokos:

 Mažųjų bendrijų mokami mokesčiai | LC paslaugų centras
Mažųjų bendrijų mokami mokesčiai


Privalomojo sveikatos draudimo įmokos.
Mažoji bendrija už kiekvieną bendrijos narį kiekvieną mėnesį turi mokėti 6,98 proc. dydžio Privalomojo sveikatos draudimo įmokas, kurios skaičiuojamos nuo MB nario išsimamų pinigų savo reikmėms arba nuo sumos nemažesnės nei minimali mėnesinė alga (607 Eur) – šiuo metu tai sudaro 42,37 Eur/mėn (vadovaujantis Socialinio draudimo įstatymo 17 straipsnio 6 dalimi, 18 straipsnio 2 ir 3 dalimi).

Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Už kiekvieną bendrijos narį Mažoji bendrija privalo mokėti 13,83 % dydžio valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas. Mokestis skaičiuojamas nuo sumos, kuri kalendoriniais metais išsiimama mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams. Nuo 2015 m. įsigaliojo Socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos, ši suma turėjo būti kas mėnesį ne mažesnė kaip minimalioji mėnesinė alga – kitaip sakant, net jeigu MB narys nuspręsdavo neišsiimti savo poreikiams pinigų, vistiek turėdavo VSD įmoką nuo MMA susimokėti, tačiau ši tvarka buvo pakoreguota ir neišsiimant pinigų privolės mokėti nebeliko. 

Nuo mažosios bendrijos vadovo pajamų, gaunamų pagal civilinę (paslaugų) sutartį, VSD ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos neskaičiuojamos (išskyrus jei vadovas nėra MB narys).

Gyventojų pajamų mokestis. MB nariai šiuo metu moka 15 proc. gyventojų pajamų mokestį (GPM) nuo avansu išmokamo ir finansinių metų pabaigoje paskirstytojo pelno. Nuo 2014 m. sausio 1d. buvo panaikintas 20 proc. pajamų mokesčio tarifas, todėl apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas iš paskirstytojo pelno (įskaitant dividendus) taikomas 15 proc. tarifas.

Jeigu išsiimamos lėšos mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams, tada nuo jų tenka susimokėti 20 proc.  GPM. Ši suma deklaruojama kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.

 

Mažosios bendrijos, kaip juridinio asmens, mokami mokesčiai:

Pelno mokestis. Pelno mokestis Mažosioms bendrijoms yra standartinis – 15 %. Lengvatinis 5 % pelno mokesčio tarifas taikomas tada, kai vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, o mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 Eur (yra ir papildomų sąlygų, kurios plačiau aptartos pelno mokesčio įstatyme).

PVM mokestis. Pagal pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, mažoji bendrija PVM mokėtoju registruotis privalo jeigu gautos pajamos už parduotas prekes (suteiktas paslaugas) šalies teritorijoje per paskutiniuosius 12 mėnesių yra didesnės nei 45 000 Eur, taip pat jeigu iš kitos valstybės narės įsigyja (importuoja) prekių daugiau nei už 14 000 Eur per kalendorinius metus. PVM mokėtoja įmonė taip pat gali tapti savanoriškai pateikusi prašymą bei kitus PVM registravimui reikalingus dokumentus VMI.

Kiti tiesioginiai ir netiesioginiai mažosios bendrijos mokesčiai mokami bendra tvarka pagal atitinkamą mokestį reglamentuojančius įstatymus ir daugiau priklauso nuo įmonės veiklos, dydžio bei kitų veiksnių.