• info@lcpc.lt
  • +370 649 30019

Antstolio apskundimas

Antstolio apskundimas | LC paslaugų centras
Antstolio apskundimas

APGAILESTAUJAME, ŠIUO METU PASLAUGA NETEIKIAMA

Šiuolaikiniame pasaulyje vis dažniau susiduriama su žodžiu “Antstolis”. Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

Neretai antstoliai vykdydami minėtas funkcijas viršija savo įgaliojimus. Tokiu atveju skolininkas, turintis pagrįstų nusiskundimų antstolio veiksmus gali skųsti. Skundas dėl antstolio veiksmų – pagrindinė vykdymo procese pažeistų teisių gynimo forma.

Apskundę neteisėtus antstolio veiksmus ar neveikimą galite pasiekti tokių rezultatų:
• apginsite savo teises vykdymo (skolos iššieškojimo) procese;
• susigrąžinsite neteisėtai nuskaičiuotas pinigines lėšas;
• bus panaikinamas socialinių pašalpų ar kitų neareštuotinų lėšų areštas;
• sumažintas turto arešto mastas;
• bus sumažinta neteisingai paskaičiuotų vykdymo išlaidų suma (anstolio atlygis, skolos administravimo išlaidos ir kt.);
• išlošite daugiau laiko, nes vykdomoji byla bus stabdoma, kol skundas bus išnagrinėtas.
• Galima pasiekti didesnę varžytinių metu parduodamo turto vertę arba sustabdyti varžytinių procesą.
• ir kt.

Tačiau ne visi skolininkai žino, kad jie turi tam tikras teises vykdymo procese, o būtent tuo (skolininkų teisinių žinių stoka) ir naudojasi antstoliai. Atlikdami savo funkcijas antstoliai dažnai piktnaudžiauja ir vengia bendradarbiauti su skolininkais.

Civilinio proceso kodekse yra numatytos tokios skolininko teisės: dalyvauti atliekant vykdymo veiksmus, susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, gauti pažymas apie vykdymo eigą, ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą, apskųsti antstolio veiksmus, reikšti prašymus, nušalinimus ir t.t. Tačiau dažniausiai skolininkai šiomis teisėmis nepasinaudoja.

Dažniausiai pasitaikantys atvejai, kai antstoliai viršija savo įgaliojimus yra neproporcingai didelės apimties areštas skolininko turtui, nepagrįstas vykdymo išlaidų paskaičiavimas ir pan.

Skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Civilinio proceso kodeksas konkrečios skundo dėl antstolio veiksmų formos nepateikia. Todėl parengti tinkamą, motyvuotą ir teisinių žinių reikalaujantį skundą skolininkams patiems yra sudėtingiau.

Mūsų įmonė siūlo Jums pagalbą vykdymo procese. Padėsime Jums išsiaiškinti ar antstolis neviršija savo įgaliojimų ir parengti tinkamą skundą dėl neteisėtų antstolio veiksmų ar neveikimo.

Konsultacijos kaina nuo 20€+PVM

Skundo parengimo kaina, priklausomai nuo situacijos sudėtingumo 20-2000 EUR + PVM.